Đảng bộ huyện Phú Xuyên hiện có 58 tổ chức cơ sở Đảng với gần 9.700 đảng viên. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã thường xuyên bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội; chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng phân công các đồng chí Ủy viên phụ trách cụm, huyện ủy viên theo dõi cơ sở và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm là Đảng bộ xã Phúc Tiến và Đảng bộ trường Cao đẳng Cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn toàn huyện diễn ra theo đúng kế hoạch.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ trường Cao Đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Ban thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối các cơ quan, đơn vị. (Ảnh: Hoàng Hương )

Qua đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố và huyện. Việc chọn, địa điểm, thời gian, trang trí khánh tiết đảm bảo đúng quy định, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Báo cáo chính trị tại đại hội được xây dựng cơ bản, sát tình hình thực tế. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị nghiêm túc, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ; qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Chương trình hành động được xây dựng sát Nghị quyết, rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân, Chánh Văn phòng Huyện ủy Phú Xuyên cho biết: Đến nay, 58/58 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy bầu cấp ủy được 505 đồng chí. Trong đó, số cấp ủy tái cử là 338 đồng chí bằng 66,9%; số cấp ủy mới tham gia lần đầu là 167 đồng chí bằng 33,1%; số cấp ủy là nữ 99 đồng chí bằng 19,6%; số cấp ủy trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) là 63 đồng chí bằng 12,5%. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy khóa mới tăng so với nhiệm kỳ trước. Công tác bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đảm bảo đúng quy định, bầu 1 lần là đủ số lượng được phân bổ, đúng cơ cấu. Số đại biểu chính thức về dự Đại hội Đảng bộ huyện là 252 đồng chí, trong đó có 36 đại biểu đương nhiên và 216 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

leftcenterrightdel
Ban thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên khen thưởng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy có thành tích trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Hoàng Hương )

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV sẽ được tổ chức trong các ngày 03 - 05/8/2020. Thời gian tới, Huyện ủy Phú Xuyên sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội và các văn bản tổ chức đại hội; chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, báo cáo và trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt theo quy định, đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch số 155 của Thành ủy; đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nhiệm vụ tổ chức phục vụ đại hội như đảm bảo an ninh, trang trí khánh tiết, hậu cần, tài chính…

Có thể thấy, thành công của Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của các ban, ngành; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy những kết quả đó, các cấp ủy cơ sở đã khẩn trương quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; qua đó, tạo những tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tạ Quang Đạo