Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 17/05/2020 19:58
(ĐCSVN) - Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). (Ảnh: baohagiang.vn) 

*Tại Hà Giang, trước khi diễn ra Hội nghị vào ngày 14/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu đã dâng hương, hoa và báo công trước Tượng đài Bác Hồ trong Khuôn viên Tỉnh ủy. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Hà Giang thường xuyên lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm động cơ, động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong 4 năm qua, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng như thông qua chuyên mục: Kể chuyện về Bác trên Báo Hà Giang; Ký sự Hành trình theo chân Bác trên Đài PTTH tỉnh; các cuộc thi, triển lãm ảnh chuyên đề… Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được thể hiện rõ, đó là các cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ, sáng tạo về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt từ năm 2019, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới đã nhận được sự đồng tình, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây là nội dung đột phá, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 3/2020, toàn tỉnh đã có 2.111 gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới được triển khai xây dựng nhà ở, có 1.327 hộ đã hoàn thành.

Tại Hội nghị, đã có 14 tập thể, 30 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND  tỉnh vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: baoquangninh.vn) 

*Tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 15/5 đã diễn ra Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, những kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp đổi mới của tỉnh. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo cấp huyện cho cấp ủy cùng cấp trong thực hiện Chỉ thị vẫn còn thiếu tính chủ động, chưa sáng tạo, chưa sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình, đặc điểm riêng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; việc đánh giá kết quả, hiệu quả việc “làm theo” của cá nhân, tập thể tại một số đơn vị, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chưa cụ thể, còn mang tính hình thức; số lượng bài viết về các mô hình và gương điển hình tiên tiến còn chưa nhiều.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị và các cá nhân tiêu biểu đã trình bày những tham luận sâu sắc, cụ thể về thực tiễn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua. Từ đó đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đặt ra phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 60 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020.

 Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: baolaichau.vn)

*Tại tỉnh Lai Châu, Hội nghị Sơ kết trực tuyến 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa diễn ra ngày 16/5.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; từ đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tỉnh ủy Lai Châu đã lựa chọn 2 nội dung đột phá trong giai đoạn 2016-2020 là: Tập trung vào việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong phong cách làm việc, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ 2016 đến nay, các cấp, ngành tiếp 4.940 lượt với 7.032 người về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; 100% huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong 4 năm có 695 cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Qua 4 năm, có 1.425 tập thể, 3.371 cá nhân được các cấp khen thưởng và 547 tập thể, 2.466 cá nhân được biểu dương…

Thời gian tới, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan tư tưởng, văn hóa, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm, đưa nội dung trong buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh…

Các tham luận tại Hội nghị đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và đề ra những giải pháp thiết thực trong thực hiện Chỉ thỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Một số tham luận tập trung vào vấn đề: Huyện Tam Đường với giải pháp kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết quả, giải pháp của Báo Lai Châu trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trên các ấn phẩm Báo Lai Châu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần củng cố thế trận lòng dân; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới; kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020” trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt một giải khuyến khích. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 36 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020./.

 

Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực