Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực (từ 29-31/7), với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành khối lượng công việc đề ra. Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

leftcenterrightdel
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu cùng với Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đề ra. Phối hợp với các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, cơ chế, phương thức tổ chức và hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, trong đó, bình quân hằng năm có 86,87% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, tăng 3,31% so với nhiệm kỳ trước. Phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong 5 năm qua, Quân khu đã điều động hơn 134.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.220 phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 Cùng với đó, Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận và tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Có 32 tập thể được Bộ Quốc phòng công nhận đạt vững mạnh toàn diện, 898 tập thể được Quân khu công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Phong trào thi đua quyết thắng có nhiều đổi mới, có chiều sâu. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ quy tập được 993 hài cốt liệt sĩ ở Lào, 945 hài cốt liệt sĩ trong nước, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng…

 Song song với đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. 5 năm qua, có 14 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt. Hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế, quốc phòng có nhiều chuyển biến. Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc.

 Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 4 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 Đảng bộ tập trung thực hiện ba đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng