leftcenterrightdel

Các đảng viên biểu quyết thông qua một nội dung tại Đại hội.

(Ảnh: Web Thành ủy TP.Hồ Chí Minh) 

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 25/5, Đảng bộ Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Thị Thanh Thúy; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Vũ Hữu Minh.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Học viện Cán bộ TP là: “Giữ vững và phát huy thành quả đã được, đoàn kết, đảm bảo kỷ cương, chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm nêu gương, sức chiến đấu của tổ chức và đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Học viện Cán bộ TP trở thành đơn vị có uy tín trong nghiên cứu tổng kết thực tiễn và đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của xã hội”.

Trong đó trọng tâm là: phấn đấu năm 2021 tham gia công tác đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị; năm 2022, phát triển đào tạo thêm các chuyên ngành trong ngành Quản lý Nhà nước và ngành Luật. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Vũ Hữu Minh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Học viện Cán bộ TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Học viện cần phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Cán bộ TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí.

*Trước đó, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ trường xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đồng chí Nguyễn Nguyên Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Phước Mạnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy./.

CM