Từ ngày 9/3/1945 đến ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng họp tại Đình Bảng (TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng chủ trì đã ban hành Chỉ thị lịch sử “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị này có ý nghĩa lịch sử làm tiền đề để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” thể hiện sự nhận định sáng suốt, kiên quyết và kịp thời của Trung ương Đảng. Với tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng trong Chỉ thị “phải hành động ngay, hành động cương quyết, nhanh chóng, táo bạo”, bản Chỉ thị là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của Mặt trận Việt Minh các địa phương cả nước cao trào chống Nhật, cứu nước, có tác dụng quyết định trực tiếp đối với thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

 Chỉ thị còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa học về nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta trong giai đoạn tiền khởi nghĩa; đặc biệt, là xác định đúng kẻ thù, dự báo chính xác thời cơ cách mạng, linh hoạt, sáng tạo và chuẩn bị mọi điều kiện làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân khi thời cơ đến.

Với ý nghĩa đó, nhân kỷ niệm 75 năm ngày ra đời Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945 – 12/3/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, triển khai công tác tuyên tuyền kỷ niệm.

 Về hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-8/8/2021), thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và tri ân các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo”.

Dự kiến các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo sẽ diễn ra từ quý I năm 2021 đến tháng 8/2021 gồm các nội dung cụ thể: Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; lễ dâng hương tại nhà riêng đồng chí Lê Quang Đạo (khu Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn); tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ Lễ kỷ niệm; tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Quang Đạo; sưu tầm, biên tập phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo; sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và xây dựng khu lưu niệm; tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo tại phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương giúp đỡ ban hành kế hoạch, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương, các cấp, ngành, cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin các hoạt động kỷ niệm; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị Quốc gia biên tập, phát hành phim tài liệu và tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Quang Đạo.

 Trên cơ sở báo cáo của đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp trên trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các cấp; đối với lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định về các cộng việc liên quan như tổ chức Hội thảo cấp quốc gia; thực hiện phát hành phim tài liệu; tổ chức nghi thức mít tinh, kỷ niệm; xây dựng Khu lưu niệm…/.

Trường Quân