Hội thảo “Danh nhân võ lược tiêu biểu thế kỷ XV-XVIII tỉnh Bắc Giang”

Thứ tư, 26/12/2012 16:11

Ngày 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bắc Giang đã tổ chức hội thảo khoa học “Danh nhân võ lược tiêu biểu thế kỷ XV-XVIII tỉnh Bắc Giang” nhằm đánh giá, khẳng định tài năng, những cống hiến và làm rõ thân thế, sự nghiệp của các vị Quận công, các danh nhân võ lược tiêu biểu của địa phương thời kỳ này. Dự hội thảo có nhiều học giả, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa của Trung ương và của tỉnh.

Hơn 20 tham luận của đại diện các Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa Trung ương và địa phương đã tập trung phân tích hoàn cảnh lịch sử, xã hội Bắc Giang thế kỷ XV- XVIII; nghiên cứu thân thế, sự nghiệp và khẳng định những cống hiến của các danh nhân võ lược tiêu biểu của Bắc Giang.

Các tham luận cũng bổ sung những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa liên quan tới các vị danh nhân võ lược như: đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhằm đánh giá những hoạt động của từng danh nhân võ tướng đã tác động và đóng góp vào những diễn biến chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa; quan tâm bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích có liên quan đến các danh tướng, quận công; tuyên truyền về những đóng góp, những giá trị lịch sử và văn hóa của di sản bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như in tài liệu, tờ rơi, sách báo; mở tuyến du lịch, tham quan đến hệ thống các di tích thờ cúng các danh nhân gắn với những sản vật nổi tiếng ở địa phương; giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết về những giá trị, truyền thống yêu nước, thượng võ của các vị danh nhân, võ lược…

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhiều danh nhân võ lược là người con của quê hương Bắc Giang được lưu danh trong sử sách, được tôn thần và thờ cúng ngàn đời trên mảnh đất quê hương và trên các chiến trường ghi dấu những chiến công hiển hách. Thời Lý - Trần có các vị võ tướng như Thân Cảnh Phúc, Vi Hùng Thắng; thời Lê sơ có các vị quận công họ Vi ở Sơn Động, họ Phạm ở Lạng Giang; thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII, XVIII có rất nhiều danh nhân võ lược: Ngô Công Mỹ, Trần Đình Ngọc, Hoàng Ngũ Phúc…Thời cận hiện đại còn lưu danh “hùm thiêng Yên Thế” Đề Thám cùng với hàng chục ông Đề, ông Đốc vùng Yên Thế, Tân Yên. Tuy nhiên có những chiến công vang dội và hiển hách được lịch sử ghi nhận, được nhân dân tôn thờ nhưng cuộc đời của các vị chưa được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá đúng với tài năng và sự cống hiến.

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, trong đó có công tác sưu tầm, biên soạn và bảo tồn các di sản văn hóa các vị danh nhân võ lược tiêu biểu của tỉnh từ thế kỉ XV-XVIII./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực