leftcenterrightdel
Mọi người dân có thể tham gia sử dụng mạng xã hội bằng cách "Đăng ký" trên Hệ thống thông qua đường dẫn http://vcnet.vn 

Ngày 1/10, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ký ban hành Quyết định số 687-QĐ/BTGTW về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet. Quyết định này thay thế cho Quyết định 2829-QĐ/BTGTW ngày 6/4/2020.

Theo Quyết định, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo; Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản; Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa thông tin, dữ liệu, cập nhật văn bản, nghiên cứu xu hướng thông tin báo chí và dư luận để đưa lên VCNet; xây dựng tính năng trao đổi, lấy ý kiến phối hợp công việc giữa các tài khoản người dùng (là cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo) và các cơ quan, đơn vị có sử dụng VCNet.

Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNet) được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "Hướng mạnh về cơ sở".

Theo đó, VCNet là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo, giúp quản lý điều hành tác nghiệp tất cả công tác của ngành tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hoá hầu hết công việc hàng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh…

Đồng thời, VCNet là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng.

Mọi người dân có thể tham gia sử dụng mạng xã hội bằng cách "Đăng ký" trên Hệ thống thông qua đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên điện thoại thông minh (Smartphone). Theo đó, VCNET có đầy đủ các tính năng như viết bài, chia sẻ bài, đăng ảnh, bấm “thích” hoặc bình luận. Các lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone.../

PV