Tổ chức hội thảo về đảm bảo quyền tác giả cho người khuyết tật

Thứ sáu, 22/09/2023 16:52
(ĐCSVN) - Hội thảo được tổ chức vào tháng 10/2023, nhằm thảo luận và trao đổi về các quy định pháp luật, đánh giá thực trạng việc tiếp cận các xuất bản phẩm và thực thi các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định 2728/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

 Hội thảo tham vấn “Tính khả thi của Hiệp ước Marrakesh trong bối cảnh Việt Nam” 
(Ảnh: Theo Bộ VHTT&DL)

Thời gian tổ chức hội thảo vào tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Mục đích của Hội thảo nhằm thảo luận và trao đổi về các quy định pháp luật, đánh giá thực trạng việc tiếp cận các xuất bản phẩm và thực thi các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. Việc tổ chức Hội thảo cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đúng theo các quy trình và quy định hiện hành.

Theo đó, Hội thảo gồm có các nội dung sau: Tham vấn ý kiến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu "Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh"; Lấy ý kiến về nội dung Điều 37(3) dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan: quy định xử phạt liên quan đến ngoại lệ bản quyền cho người khuyết tật. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và các quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam; Kinh nghiệm thực tiễn của một số tổ chức, đơn vị về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường; Tạo điều kiện cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường có cơ sở vật chất tốt hơn để tăng cường quyền tiếp cận với tri thức, văn học, nghệ thuật; Kiến nghị và giải pháp về triển khai Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ cũng giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Bản quyền tác giả triển khai thực hiện việc tổ chức Hội thảo theo đúng quy trình và quy định của pháp luật./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực