Quảng Nam điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số

Thứ bảy, 15/06/2024 22:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 4332 cho ý kiến về việc triển khai điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra dân tộc thiểu số.

Theo công văn này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số (diễn ra từ ngày 1/7 - 15/8/2024), đặc biệt là việc tổ chức lễ ra quân điều tra vào ngày 1/7.

Đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra trên địa bàn tỉnh, xây dựng các báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo liên quan phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 961.

Tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau khi điều tra nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc điều tra tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân thuộc các địa bàn điều tra để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần thành công của cuộc điều tra.

Cuộc điều tra dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được tiến hành ở 12 địa phương với 198 địa bàn điều tra (quy mô gần 6.500 hộ) tại 75 xã, phường, thị trấn có dân tộc thiểu số sinh sống, đồng thời thu thập thông tin của 70 xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Lễ ra quân điều tra dự kiến diễn ra vào ngày 1/7/2024. (Ảnh: A.N) 

Trước đó, tại Công văn số 961, Ủy ban Dân tộc yêu cầu các ban dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cục thống kê địa phương tổ chức triển khai các hoạt động của cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 theo đúng phương án đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch và dự toán, tổng hợp cùng kế hoạch của đơn vị để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kỳ xây dựng kế hoạch hàng năm..

Kết quả của cuộc điều tra năm 2024 sẽ là nguồn dữ liệu để đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể, Chiến lược công tác dân tộc, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030… Đồng thời, làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam./.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực