leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: baovinhphuc.com.vn)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành công văn số 6380/UBND-NN1 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và một số tỉnh, thành lân cận tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ cao lây nhiễm vào trong địa bàn tỉnh, uy hiếp đến sự an toàn về sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân là trên hết. Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh hãy chung sức, đồng lòng để ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đề nghị công dân của tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác nên ở nguyên địa phương đó cho đến khi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và một số tỉnh lân cận tỉnh Vĩnh Phúc được khống chế, kiểm soát. Trong trường hợp bắt buộc phải về tỉnh, yêu cầu phải có các giấy tờ kèm theo (chứng minh là công dân của tỉnh Vĩnh Phúc, không về từ khu vực phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh.

Riêng đối với những người đi về từ vùng dịch (hiện đnag bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) khi trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính. Đồng thời, thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. Hết thời gian cách ly y tế tập trung thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Đối với công dân các tỉnh khác đề nghị hạn chế đi vào, đi qua tỉnh Vĩnh Phúc. Trong trường hợp cần thiết phải đi vào, đi qua tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đi vào, đi qua tỉnh. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông.

Riêng đối với những người đi vào trong tỉnh từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) và ở lại tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời, thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức,…từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương khác vào tỉnh Vĩnh Phúc làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ công việc phải xuất trình giấy tờ xác nhận đi công tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ. Phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với chuyên giao, cán bộ quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các doanh ngiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bố trí lao động hợp lý, làm việc trực tuyến để hạn chế việc ra, vào tỉnh. Đối với chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi về hàng ngày từ tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương khác yêu cầu nghỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại các địa phương lân cận được khống chế, kiểm soát.

Trước khi nghỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Nếu là người đến từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ), đồng thời phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày.

Công văn nêu rõ, riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, học tập, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc hàng ngày đi về các địa phương khác yêu cầu ở lại tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại các tỉnh lân cận được khống chế, kiểm soát. Trường hợp bắt buộc phải đi về địa phương khác, khi trở lại tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Nếu là người trở về từ vùng dịch đồng thời phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, học tập, làm việc tại tỉnh vì yêu cầu nhiệm vụ phải đi công tác, làm việc ngoài tỉnh khi trở về tỉnh phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Trường hợp cần thiết phải cách ly tế và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định.

Đối với công dân đang sinh sống tại tỉnh yêu cầu không đi ra ngoài tỉnh khi không cần thiết. Trong trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài tỉnh, yêu cầu phải xuất trình xác nhận của cơ quan, đơn vị (nếu đang công tác, lao động tại cơ quan, đơn vị), của xã, phường thị trấn nơi cư trú (đối với các trường hợp còn lại). Khi quay trở lại tỉnh yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, nếu trở về từ vùng dịch, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày./.

BT