Vĩnh Phúc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Thứ ba, 29/08/2023 16:39
(ĐCSVN) - Với quan điểm chỉ đạo “Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã lấy đó làm tư tưởng xuyên suốt.

Cụ thể, thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dânVĩnh Phúc, tiêu biểu như: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phục lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” (LVHKM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự Lễ khởi công xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại tổ dân phố Tam Quang thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)

Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cũng xác định rõ đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của tỉnh trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kết quả thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM sẽ tạo ra bước đột phá trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. LVHKM trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hoá nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng LVHKM đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Nông thôn mới kiểu mẫu hài hòa giữa kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ nét bình yên của làng quê truyền thống (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, nguồn lực thực hiện, các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện Nghị quyết; chủ trì tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Kết quả, cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh.

Song Khang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực