leftcenterrightdel
 Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Nguồn ảnh: B.Hà)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành kế hoạch số 65/KH-STTTT về phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, định hướng đến năm 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi toàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông cung cấp các dịch vụ viễn thông đa dạng với chất lượng tốt, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường.

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G trong giai đoạn 2021-2022, 2023-2024 và năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng di động 5G giai đoạn 2021-2022 phấn đấu đạt 40%, 2023-2024 với 70%, năm 2025 là 100%. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ di động có smartphone giai đoạn 2021-2022 đạt 80%, giai đoạn 2023-2024 đạt 85% và năm 2025 là 95%.

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ triển khai, đảm bảo cung cấp hạ tầng băng rộng cố định tốc độ cao từ 50Mb/s trở lên cho các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Phát triển hạ tầng mạng băng rộng 5G trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phát triển tại các khu công nghiệp, khu du lịch, khu trung tâm đô thị. Nâng cao chất lượng, tối ưu hạ tầng mạng viễn thông, bảo đảm tốc độ, chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu sử dụng của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai, phát triển mới các trạm thu phát sóng thông tin di động bảo đảm vùng phủ sóng 3G/4G/5G tới các thôn, tổ dân phố, khu phố. Ưu tiên thí điểm, triển khai ứng dụng công nghệ mới 5G.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đề nghị Phòng Bưu chính, Viễn thông cần tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy, phát triển hạ tầng và dịch vụ viễn thông. Tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện.

Đi cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông cần thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng vùng phủ dịch vụ rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể của kế hoạch. Đồng thời, tuân thủ các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; chấp hành các quy định về sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật; tăng cường việc chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông và hạ tầng kỹ thuật liên ngành,…/.

Thanh Hiền