leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: P.V)

Quyết định kết thúc thời gian thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên để phòng chống dịch bệnh COVID 19 và chấm dứt hoạt động của các chốt, trạm gác tại Bệnh viện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hện kể từ 00 giờ 01 phút ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Y tế; các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND thành phố Phúc Yên, UBND phường Hùng Vương chỉ đạo các đơn vị chức năng rút lực lượng, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chất, trạm gác về cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

UBND thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo UBND phường Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng Hùng Vương, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch CQVID-19 theo quy định.

Cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 04/4/2020) tiếp tục thực hiện cách ly y tế cho các trường hợp F1 theo đúng các quy định hiện hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Chính Văn phòng UBND Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hùng Vương; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

M.P