Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Nam Giang (Quảng Nam)

Thứ tư, 12/01/2022 18:58
(ĐCSVN) - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và những hạn chế, khó khăn của một huyện miền núi, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã về đích với nhiều thành công trên các mặt, trong đó đáng kể là công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ địa phương.

Đây là khẳng định của đồng chí Lê Văn Hường, Bí thư huyện uỷ Nam Giang khi nói về các kết quả, thành công của Đảng bộ địa phương trong năm 2021 vừa qua. Đồng chí cho biết: Cùng với những khó khăn, hạn chế của điều kiện một huyện miền núi như Nam Giang, dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 cũng đã tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, Đảng bộ huyện xác định công tác xây dựng Đảng phải được tập trung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, trên cơ sở Đảng có vững mạnh về tổ chức và thực sự đổi mới được phương thức lãnh đạo của mình mới đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các mặt công tác khác. Đây cũng là quyết tâm chính trị, được Huyện uỷ thường xuyên đặt ra để có giải pháp thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ ở cơ sở chú trọng, đảm bảo triển khai đạt kết quả.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Giang vinh danh, khen thưởng. 

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đó, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ huyện uỷ Nam Giang đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo các cơ quan xây dựng Đảng của huyện chủ động tham mưu và hướng dẫn các cấp uỷ trên địa bàn tập trung đưa công tác xây dựng Đảng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, “then chốt” của “then chốt” trong năm; đồng thời trên cơ sở đó sẽ định hướng cho các nhiệm chính trị khác của Đảng bộ.

Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc; duy trì giao ban cộng tác viên dư luận xã hội để thông qua đó giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để ổn định tư tưởng và tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở cũng dành nhiều quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng cũng như sự phù hợp với tình hình phòng, chống COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng về tư tưởng, chính trị.

Huyện uỷ cũng chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra huyện và cấp uỷ cơ sở chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các tổ chức đảng, các cá nhân cán bộ, đảng viên ở các địa bàn, đơn vị có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời với đó, ngành Kiểm tra huyện và cấp uỷ các địa phương hết sức quan tâm đến công hậu kiểm tra, giám sát; xem xét lại hiệu quả xử lý sau khi đã kiểm tra, giám sát chỉ ra đã khắc phục đến đâu các sai phạm, hạn chế, nếu vẫn còn phải tiếp tục xử lý triệt để.

Với những biện pháp trên, năm 2021 uy tín và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được nâng cao; Nhân dân tin tưởng hơn vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục củng cố, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và đội ngũ đảng viên, trong năm 2021 Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Giang đã tổ chức định kỳ 2 tháng/1 lần giao ban với Bí thư các tổ chức Đảng cơ sở và Bí thư chi bộ thôn trên địa bàn. Thông qua đây vừa để lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, các vấn đề phát sinh ở cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nắm bắt, chỉ đạo xử lý những bức xúc của Nhân dân.

“Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí trong trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, đơn vị. Một trong những yêu cầu đối với các đồng chí được phân công là chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở cơ sở phù hợp với Điều lệ Đảng, các quy định có liên quan cũng như phù hợp với thực tiễn cơ sở đặt ra. Tất nhiên cùng với đảm bảo các yêu cầu là chất lượng người vào Đảng phải là yêu cầu hàng đầu”- đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nam Giang thông tin.

Liên quan đến công tác trên, theo số liệu của Huyện uỷ Nam Giang, năm 2021 Đảng bộ huyện đã kết nạp được 106 đảng viên mới, đạt 117,7% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy Quảng Nam giao và vượt 51,4% so với Nghị quyết Huyện ủy đề ra (kết nạp 70 đảng viên mới).

Trong quá trình phát triển, kết nạp đảng viên mới, Huyện uỷ Nam Giang chú trọng từ khâu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách… “Khi các yêu cầu được đảm bảo, chín mùi mới tiến hành kết nạp vào Đảng”- Bí thư huyện uỷ Nam Giang Lê Văn Hường khẳng định.

Song song với công tác tạo nguồn và phát triển Đảng, năm 2021 Huyện uỷ Nam Giang cũng chú trọng triển khai tốt công tác luân chuyển, bố trí cán bộ. Trong đó chú trọng những cán bộ trẻ có năng lực, phù hợp với chuyên môn và có phẩm chất chính trị, đạo đức. Nhiều cán bộ trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm, bố trí.

“Năm 2021, thực hiện chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ, huyện đã bố trí 05 đồng chí chủ tịch UBND các xã không phải là người địa phương. Đồng thời, huyện cũng luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và ngược lại cho 04 trường hợp. Đây có thể nói là một trong những bước quan trọng trong công tác cán bộ mà Nam Giang đã thực hiện, được cán bộ, đảng viên trong huyện quan tâm, đồng thuận; góp phần tạo nguồn, bổ sung đội ngũ cán bộ chủ chốt trong chiến lược cán bộ của địa phương hiện nay và trong những năm tới”- Bí thư huyện uỷ Nam Giang nhấn mạnh.

Cùng với những quan tâm chỉ đạo trên, đến nay việc xây dựng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã được Huyện uỷ, UBND và các ngành chức năng có liên quan quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Mô hình kinh tế cây, con phù hợp với điều kiện các địa bàn đang được các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Nam Giang đồng thuận, hưởng ứng.

Trong khi đó, với sự đổi mới trong công tác Đảng, nhất là chủ trướng công tác Đảng chủ động hướng mạnh về cơ sở, bám sát cơ sở để đưa các chủ trương, nghị quyết hiệu quả, đúng và trúng thực tiễn đã giúp Đảng bộ huyện kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ chính trị hiệu quả. Trong các vấn đề này, hiện nay chủ trương phát triển mô hình kinh tế cây, con phù hợp với thế mạnh mỗi địa bàn đã và đang đi vào cuộc sống, hứa hẹn nhiều đổi thay về tư duy, nhận thức và cách thức, hiệu quả các mô kinh tế này của người dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, trong năm 2022, Huyện uỷ đăng ký mô hình này với Ban Chỉ đạo 05 của Tỉnh uỷ Quảng Nam nhằm mục đích phổ biến sâu rộng hơn mô hình kinh này tại địa phương, đồng thời giới thiệu để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết tham gia cùng địa phương hỗ trợ, đưa mô hình ngày càng lan toả, phát triển trong những năm tới.

Riêng trong công tác đổi mới sinh hoạt đảng, đến nay chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trên địa bàn toàn huyện cơ bản đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; hầu hết các cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Đây là những nhân tố quan trọng để các cấp uỷ trên địa bàn Nam Giang tới đây tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần đưa Đảng bộ huyện phát triển, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Nam Giang phát triển như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2205 đã xác định./.

Bài, ảnh: Đình Tăng- Tấn Lộc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực