Đà Nẵng: Nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ ba, 11/01/2022 19:01
(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả, thành tích trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ TP trong năm 2021.
leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng 11/01, Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết, trao Giải báo chí Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) TP năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 tại Hội nghị cho biết, trong năm 2021, cán bộ, công chức toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Đà Nẵng đã nỗ lực tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn công việc chuyên môn thường xuyên, đồng thời tập trung hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ cấp ủy giao.

Trong kết quả chung đó, nổi bật là đã làm tốt công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị trước và sau bầu cử; tham mưu triển khai nhiều chủ trương mới trong công tác đảng viên; sửa đổi các quy định về công tác cán bộ; xây dựng những giải pháp, mô hình mới mang tính đặc thù của từng địa phương và bước đầu triển khai các đề án có tính định hướng, chiến lược lâu dài cho cả nhiệm kỳ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn về nhân lực do giãn cách xã hội kéo dài, những kết quả trên cho khẳng định tinh thần nỗ lực và trách nhiệm cao của cán bộ toàn Ngành. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tạo động lực trong năm đầu nhiệm kỳ, góp phần lập thành tích chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được kể trên, công tác tổ chức xây dựng Đảng tại TP Đà Nẵng năm 2021 cũng bộc lộ một số hạn chế như: Công tác kết nạp đảng viên mới gặp nhiều khó khăn, nhất là đảng viên trong khu dân cư, đồng bào có đạo và trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; công tác bổ sung hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên hằng năm và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của một số cấp ủy chưa đảm bảo yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa thường xuyên; công tác dự báo, nắm tình hình chính trị nội bộ và dư luận xã hội còn khó khăn, nhất là tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu, tham luận đã được Hội nghị đánh giá cao, thể hiện rõ và minh chứng, làm phong phú thêm kết quả các mặt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ TP Đà Nẵng năm qua; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đưa chất lượng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng tại Đà Nẵng trong năm 2022 và các năm tiếp theo ngày càng cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả, thành tích trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ TP trong năm 2021.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại của công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng của Đảng bộ TP thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban Tổ chức Thành uỷ và từng tổ chức Đảng của Đảng bộ TP phải tập trung khắc phục, phát huy tốt thành tích đạt được đưa công tác này ngày càng hiệu quả, chất lượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý Ban Tổ chức Thành ủy tập trung một số nhiệm vụ ngay trong quý 1/2022. Trong đó đồng chí đề nghị phải tham mưu hoàn thành xây dựng Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển TP nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo"; tham mưu báo cáo việc rà soát nội dung sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Quy định số 41-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đồng thời xây dựng ngay kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, gắn với việc rà soát, đánh giá cán bộ mà TP vừa quy hoạch trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban tổ chức Thành uỷ cần tập trung thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện các đề án lớn; thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm chắc vấn đề lịch sử chính trị.

Về công tác chuyên môn, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu thực hiện, giải quyết đầy đủ kịp thời, chặt chẽ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp để phát hiện và chấn chỉnh sai sót trong công tác nghiệp vụ…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các cấp uỷ trong năm 2022 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác số hoá cơ sở  dữ liệu cán bộ, công chức của khối Đảng và Mặt trận, đoàn thể.

leftcenterrightdel
Đồng  chí  Nguyễn  Văn  Quảng  trao  giải  thưởng  báo  chí  Búa  liềm  vàng  2021 cho  các  tập  thể  và  cá  nhân  đạt  giải

Dịp này, Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng đã tổng kết và trao giải thưởng giải báo chí Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) TP Đà Nẵng năm 2021. Theo Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2021 tại TP Đà Nẵng mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đội ngũ phóng viên, báo chí vẫn tích cực và sáng tác trên tất cả các mặt trận. Đã có 76 tác phẩm tham gia dự thi, tăng 169% so với số lượng tác phẩm gửi dự thi năm 2020, trong đó có 35 tác phẩm truyền hình, 02 tác phẩm phát thanh, 28 tác phẩm báo viết (in), 07 tác phẩm báo điện tử và 04 tác phẩm thể loại bài viết.

Hội đồng xét chọn đã tổ chức chấm điểm và thống nhất kết quả xét chọn, báo cáo Ban Chỉ đạo TP để quyết định trao 14 giải gồm 02 giải A, 02 giải B, 04 giải C và 06 giải khuyến khích; đối với tập thể có 02 giải cho tập thể xuất sắc; tổng số có 16 giải thưởng với tổng tiền thưởng 48 triệu đồng.

Qua kết quả xét chọn tác phẩm dự thi tại TP, Hội đồng xét chọn đã chọn ra 56 tác phẩm gửi dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2021 đúng thể lệ Giải và thời gian quy định./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực