Cùng dự và chủ trì có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Sau 10 năm thực hiện Quy chế 290, TP Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả nổi bật ở các lĩnh vực. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

TP đã mạnh dạn nghiên cứu, triển khai điều chỉnh, đổi mới phương pháp tiếp cận đa chiều chương trình giảm nghèo với các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo cụ thể và toàn diện hơn. Thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế ủng hộ (bình quân đạt trên 4.000 tỷ đồng/năm, hỗ trợ 160.000 – 180.000 lượt hộ, dự án/năm), đảm bảo nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Qua phong trào thi đua “Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới”, TP đã huy động được 26.043 hộ dân hiến đất xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn (ước trị giá trên 2.243 tỷ đồng). TP cũng chủ động đề ra nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được hệ thống chính trị, quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo quyền làm chủ rộng rãi trong nhân dân bằng hình thức dân chủ trực tiếp, gián tiếp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết: Khó khăn của TP là địa bàn quá lớn, với nhiều vấn đề khó, phức tạp như: Áp lực gia tăng dân số, lao động nhập cư, hạ tầng phát triển không theo kịp tốc độ phát triển… Việc chỉ giữ lại 18% nguồn thu, thấp nhất trong các tỉnh có thu và nộp ngân sách cho Trung ương, cũng là áp lực lớn cho TP trong việc duy trì tốc độ phát triển. Vì thế, TP đặc biệt coi trọng công tác dân vận, tìm kiếm sự đồng thuận cao nhất của người dân để có thể vượt qua mọi khó khăn giữ vững vị thế đầu tàu.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác dân vận tại TP Hồ Chí Minh 10 năm qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nhìn chung, công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 290 đã được triển khai từ cấp TP xuống cơ sở, tới các cán bộ phụ trách, trực tiếp thực hiện công tác dân vận; góp phần tăng cường sự lãnh đạo Đảng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Việc triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW tại TP đã có sự phối hợp đồng bộ, tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, lắng nghe, giải quyết các vấn đề của người dân, nhất là vấn đề bức xúc, phức tạp. Những chuyển biến trong công tác dân vận của TP 10 năm qua đã góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, tham gia của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới TP cần quan tâm khắc phục để công tác dân vận không mang tính hình thức, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn vì lợi ích chính đáng của người dân, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cần tăng cường hiệu quả công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp; Tiếp tục quán triệt các quan điểm về công tác dân vận được quy định tại Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, TP Hồ Chí Minh cần đổi mới nội dung, phương thức hành động, sử dụng hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đề cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo…

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung, đề xuất sửa đổi Quyết định 290/QĐ-TW, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, vì vậy đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó, Thành phố cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, nhất là phần nội dung “Tăng cường mối quan hệ mật thiết với dân, dựa vào nhân dân, xây dựng Đảng”.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành kiểm tra, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290/QĐ-TW tại các quận Bình Thạnh, quận 5 và huyện Củ Chi của TP Hồ Chí Minh./.

Tường Vy