leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Đại Dương tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Cùng với việc bầu Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVII, Hội nghị cũng bầu hai đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là Cao Thị Hòa An và Trần Hữu Thế; bầu 9 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVII; đồng chí Đặng Lê Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XVII.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài các nội dung kể trên, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần này còn xác định mục tiêu cho chặng đường phát triển 5 năm tới. Trong đó, quyết tâm thực hiện quyết liệt, hiệu quả sáu nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Tin, ảnh: Đình Tăng