Các đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Đỗ Ngọc An phát biểu tại họp báo 

Tham dự Hội thảo là các nhà khoa học, các chuyên gia, người làm công tác Đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền, một số gương điển hình, đảng viên tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.

Các tham luận tại Hội thảo nghiên cứu, chắt lọc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Bác về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên 3 phương diện lý luận, thực tiễn và giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định nêu trên đảm bảo sát thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội thảo thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương hướng về Bác, noi gương Bác. Tôn vinh và tạo sự lan tỏa trong xã hội những gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục ý thức trác nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động "noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" là sự kiện khoa học, văn hóa, quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bảo vật quốc gia, báu vật của mỗi người Việt Nam.

Dự kiến, sau Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật xuất bản cuốn sách "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nội dung cuốn sách tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, đơn vị./.

Mai Anh