Sáng 20/7,  Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đại diện UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu và chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, các cấp ủy trên địa bàn đã kiểm tra 161 tổ chức đảng, 840 đảng viên (164 cấp ủy viên); giám sát 79 tổ chức đảng, 441 đảng viên (84 cấp ủy viên). 

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát có biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thấy rõ khuyết điểm, hạn chế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên (9 cấp uỷ viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả đã kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên. 

Đồng thời, UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra 139 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 64 tổ chức đảng và 37 đảng viên (21 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp; kiểm tra 1 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 88 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. 

Bên cạnh các kết quả trên, cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 203 đảng viên (29 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 172, cảnh cáo 21, cách chức 5, khai trừ 5.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong đó đáng chú ý là các ý kiến cho rằng việc khảo sát, nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thời gian qua khá lúng túng và hạn chế; công tác giám sát để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; tình hình đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn cao, nhất là vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình…

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.

Từ các khó khăn, hạn chế trên, các đại biểu cho rằng Hội nghị cần đặt ra các giải pháp thiết thực để giúp cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh tháo gỡ các khó khăn để đưa công tác kiểm tra, giám sát của đảng ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn. Liên quan đến vấn đề này, các đại biểu cũng nêu nhiều kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ….

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như: UBKT các cấp chủ động hơn trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. 

Chủ động khảo sát, nắm tình hình, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện chặt chẽ việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại; xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật kịp thời đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục bám sát nghị quyết của cấp ủy đảng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để triển khai nhiệm vụ đảm bảo theo tư tưởng chỉ đạo của ngành Kiểm tra “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. 

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục phát huy tính chủ động và vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đảm bảo tiến độ. Thực hiện tốt phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa” trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 

Tích cực và chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết tốt các vụ việc, vấn đề mới nảy sinh, không để xảy ra vụ việc tồn đọng trên địa bàn; xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức đảng, cá nhân có liên quan theo Kết luận 355, ngày 4/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Quan tâm kiện toàn, củng cố UBKT, cơ quan UBKT và đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Đình Tăng