Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 

Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về những kết quả của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong hơn 8 tháng đầu năm 2021.

Phóng viên (PV): Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay những nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch năm 2021 đã được triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với việc quán triệt, triển khai, các cấp uỷ đã quan tâm cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải quyết liệt, tích cực, năng động, sáng tạo hơn, đạt kết quả tổng thể cao hơn năm trước, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, trong chín tháng đầu năm 2021, tỉnh đã ứng phó nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19; đồng thời nỗ lực duy trì phát triển kinh tế - xã hội và đạt được một số kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: Thu ngân sách 3.611,2 tỷ đồng, đạt 76,47% dự toán Trung ương giao và 72,22% dự toán địa phương phấn đấu (tăng 42,95%); chi ngân sách tăng 14,6%; giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 51,4%; Thương mại và dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.940 tỷ đồng (tăng 0,98%), đạt 64,69%; công tác xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, toàn tỉnh có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 38 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí; Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển danh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, xã hội được bảo đảm. Cải cách công vụ chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến tháng 9/2021 tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 09/24 chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm đề ra; có 05/24 chỉ tiêu không đạt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (điều ra, phá án hình sự; kinh tế hợp tác; giải quyết việc làm; tổng kim ngạch xuất khẩu 977,14 triệu USD (65,14%); huy động đầu tư toàn xã hội đạt 60,59% (13.769 tỷ đồng)); các chỉ tiêu còn lại sẽ được tính toán, đánh giá cụ thể vào cuối năm.

9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  của tỉnh ước đạt 36.940 tỷ đồng (tăng 0,98%) .

Các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết năm đề ra: Dự án Cầu Rạch Miễu 2; các dự án hệ thống thủy lợi; phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao; triển khai các dự án điện gió; chuẩn bị các điều kiện triển khai một số dự án điện khí; Đề án thành lập Trường Đại học tại Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án xây dựng Trung tâm cây giống, hoa kiểng Chợ Lách.

Hiện nay, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh đang tập trung quyết liệt nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 gắn với đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2021 nhằm đạt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra.

PV: Nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi 1960, Tỉnh ủy Bến Tre Khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam, trong đó có Bến Tre, xin đồng chí cho biết đến nay tinh thần đó đã lan tỏa và thể hiện như thế nào trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ: Năm 1960, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre với truyền thống tự lực, tự cường, tinh thần bất khuất, kiên cường, mưu trí, sáng tạo đã làm cuộc Đồng khởi “long trời lở đất” giành thắng lợi vẻ vang. Ngày 02/9/1968, Bộ Chỉ huy Miền có Quyết định số 409/QL tặng cho lực lượng vũ trang và Nhân dân Bến Tre 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. Tiếp nối các phong trào Thi đua “Đồng khởi mới” qua các nhiệm kỳ, ngày 17/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần quyết liệt và khí thế tiến công, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, và liên tục.

Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam, tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi năm xưa trong cuộc “Đồng Khởi mới” với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, sớm đưa tỉnh đạt được trạng thái bình thường mới; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2020-2025).

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đã được triển khai tích cực và hiệu quả trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân.

Kết quả bước đầu cho thấy, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đã được triển khai tích cực và hiệu quả trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã chủ động, đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt tham gia các công trình, phần việc phòng, chống dịch bệnh phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện công tác của cá nhân, đơn vị, địa phương. Tinh thần “Đồng Khởi mới” đã khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và cổ vũ sức mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bến Tre vượt qua khó khăn, vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhìn tổng thể trong 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Trong điều kiện khó khăn nhưng một số chỉ tiêu kinh tế vẫn đạt tương đương so cùng kỳ; chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp để triển khai công trình, dự án trọng điểm. Tình hình xâm nhập mặn được kiểm soát tốt, các giải pháp ứng phó phát huy hiệu quả; công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 được tập trung thực hiện quyết liệt ở các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân nên tỉnh nên bước đầu đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Bến Tre là 1 trong 8 địa phương được Chính phủ đánh giá phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Qua phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều gương điển hình tiên tiến được ghi nhận, vinh danh, biểu dương. Đến nay, về cơ bản tình hình dịch bệnh đã dần được khống chế, kiểm soát và tỉnh cũng đã chủ động xây dựng các phương án để các địa phương tổ chức thực hiện trong trạng thái bình thường mới, khôi phục sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh uỷ đã đề ra.

PV: Phát huy vai trò là người đứng đầu, đồng chí đã có những chỉ đạo như thế nào để vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội và quan tâm đến công tác xây dựng Đảng?

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ: Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở tỉnh Bến Tre tính ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đầu tiên từ ngày 3/7/2021 và kéo dài đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.848 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đã điều trị khỏi 1.674 trường hợp, tử vong 46 trường hợp. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực và kiên định thực hiện mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa quyết tâm duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò người đứng đầu địa phương, bản thân tôi đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nỗ lực thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng, chống nhằm đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, lưu thông an toàn, sớm đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới; trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, thống nhất và phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng trực tiếp triển khai điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, đã khẩn trương thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đồng chí chủ tịch UBND cùng cấp làm phó trưởng ban và kiêm chỉ huy trưởng để triển khai điều hành phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre hỗ trợ thực phẩm cho người dân khu cách ly, phong toả. 

Thứ hai, chỉ đạo cấp ủy các cấp phải quán triệt nghiêm túc, toàn diện, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy vai trò nêu gương, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ ba, lãnh đạo xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp trong từng thời điểm và thực tiễn địa phương. Trước hết là thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, 5K, 5T; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ việc vào, ra địa bàn, các vành đai, cửa ngõ, không để dịch bệnh xâm nhập; thực hiện tốt công tác xét nghiệm sàng lọc F0, F1, F2, truy vết, khoanh vùng thần tốc, kịp thời tách các đối tượng F0, F1, F2 để điều trị, theo dõi; từng bước mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh… đồng thời triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ngay khi được Bộ Y tế cấp phát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh và quản lý xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò “pháo đài” của hệ thống chính trị ở xã/phường/thị trấn và vai trò “chiến sĩ” của người dân; nỗ lực phấn đấu sớm kiểm soát được dịch bệnh, phấn đấu đưa tỉnh nhà đạt được trạng thái bình thường mới để ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vào giữa tháng 9/2021.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ người dân đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và không bỏ sót đối tượng; đặc biệt tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 24/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre; chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, đặt lên trước hết và trên hết.

Thứ năm, chỉ đạo thành lập Tiểu ban Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo, định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, kịp thời tiếp nhận, có ý kiến chủ trương xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng như triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phát huy vai trò đồng hành của các cấp ủy, chính quyền cùng doanh nghiệp để khẩn trương phục hồi kinh tế, tạo việc làm và chăm lo cho đời sống của Nhân dân.

PV: Xin đồng chí cho biết, khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh sẽ có những giải pháp quyết liệt nào để tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại?

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: Với quyết tâm, khát vọng vươn lên sánh vai cùng các tỉnh khu vực và cả nước, tỉnh Bến Tre đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư cho sự phát triển. Do điểm xuất phát của tỉnh còn thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, kết nối chưa thông suốt; nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu cho phát triển, số lượng doanh nghiệp ít, có quy mô nhỏ; thiếu liên kết trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn… Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phải “đồng thuận - sáng tạo”, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm hành động, tạo chuyển biến đồng bộ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Để tháo gỡ những khó khăn trên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả những giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển tỉnh về hướng Đông, liên kết vùng và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Bảo đảm quy hoạch có chất lượng tốt và tính khả thi cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030.

 Hai là, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn các nhà tài trợ và huy động từ các nhà đầu tư chiến lược, tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị… ưu tiên phát triển mạnh về hướng Đông; nguồn vốn ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng đảm bảo tính đồng bộ, tạo sức lan tỏa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

 Bến Tre sẽ ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng đảm bảo tính đồng bộ, tạo sức lan tỏa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng các cơ chế huy động các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn lực tài chính. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, cấp nước, tạo quỹ đất cho phát triển. Chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cầu Rạch Miễu 2; tuyến đường động lực ven biển (giai đoạn 1). Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện và đưa vào khai thác Khu công nghiệp Phú Thuận; đầu tư mỗi huyện có ít nhất 01 cụm công nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện triển khai các khu/cụm công nghiệp theo định hướng phát triển về hướng Đông để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất mới.

Ba là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện tốt, thực chất chỉ tiêu phát triển mới 5.000 doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu giai đoạn 2021-2025. Mở rộng vùng sản xuất an toàn cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất vừa kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với kinh tế du lịch, dịch vụ; với phát triển công nghiệp chế biến, lưu thông, thị trường tiêu thụ. Xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình liên kết, hợp tác giữa những người nông dân, giữa người nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp; thúc đẩy sự vào cuộc tích cực của hệ thống ngân hàng… Hoàn thiện các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thương hiệu nông sản địa phương, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Quỳnh Mai- Hoàng Mẫn