(Ảnh minh họa của : VA)

Năm nay, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển được chọn một trong hai phương thức.

Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021; thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

Phương thức 2: Đăng ký trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện), thí sinh đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT; phần đăng kí nguyện vọng xét tuyển trực tuyến phải hoàn thành trong thời gian quy định và thí sinh có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, mỗi cơ sở đào tạo được gán 1 mã số và cấp một tài khoản (tên truy cập và mật khẩu) để sử dụng trong công tác tuyển sinh. Thực hiện lịch tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1 của bản Hướng dẫn, nếu có sự thay đổi Bộ GD&ĐT sẽ thông báo lại tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ (địa chỉ http://thituyensinh.vn) và gửi trực tiếp tới địa chỉ e-mail của lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo đã đăng kí với Bộ GD&ĐT.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến (năm 2020 điều chỉnh nguyện vọng 1 lần).

Các trường được thống nhất cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyện vọng, xét tuyển/lọc ảo, thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh. Theo đó, phí đăng ký cho thí sinh, từ 30.000 đồng/nguyện vọng còn 25.000 đồng/nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT lưu ý, khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông, hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi, hoặc thông báo cho Trưởng điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Hiện tất cả các Sở GD&ĐT đều có hướng dẫn về địa điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 cho từng đối tượng dự thi. Thí sinh theo dõi thông tin trên website các Sở GD&ĐT để nắm thông tin, nộp hồ sơ theo đúng địa điểm quy định./.

Mỹ Anh