Cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng kế hoạch

Thứ bảy, 29/05/2021 14:23
(ĐCSVN) - Ngày 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thông tin về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Yên Bái. Báo cáo nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng kế hoạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp từ tỉnh đến xã; quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

leftcenterrightdel

Thông cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái về cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Ảnh: T.Q).

Toàn tỉnh có 02 đơn vị bầu cử ĐBQH, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 60 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 998 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu, thành lập 1,154 tổ bầu cử với 24.234 thành viên. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử. Xây dựng và triển khai nghiêm túc các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Đã chuẩn bị và làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; quá trình hiệp thương, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, hiểu về luật bầu cử; vai trò, vị trí của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch danh sách và tiểu sử của những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đề cử tri có cơ sở nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu làm ĐBQH và HĐND các cấp. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản và triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho tất cả cử tri và lực lượng tham gia công tác bầu cử (tại các khu vực bỏ phiếu, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở cách ly tập trung, cử tri cách ly tại nhà), bảo đảm cho mọi cử tri đều được thực hiện quyền bỏ phiếu một cách an toàn, thuận lợi. Ngày bầu cử (23/5/3021) diễn ra tuyệt đối an toàn, thuận lợi theo đúng kế hoạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, toàn tỉnh không có sự cố hoặc vụ việc nào xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

 Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng tại tất cả 1.154 khu vực bỏ phiếu; cử tri đi bỏ phiếu trong thời gian từ 7h00' đến 19h00'. Nhìn chung, không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tại các điểm bầu cử, đa số cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, trong buổi sáng, không khí ngày bầu cử vui tươi, phấn khởi thực sự trở thành ngày hội toàn dân.

 Đến 19h00 ngày 23/5/2021, toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%. Trong đó, có 4/9 huyện, thị xã (huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ), 154/173 xã, phường, thị trấn (chiếm 89,0%), 1.129/1.154 khu vực bỏ phiếu (chiếm 97,8%) có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

 Đối với Đại biểu Quốc hội, đã bầu được 6 đại biểu trên tổng số 10 ứng cử viên, bao gồm 2 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu địa phương. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%.  Đại biểu HĐND tỉnh đã bầu được 56 đại biểu trên tổng số 97 ứng cử viên. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 33,93%, đại biểu trẻ đạt 25,00%, đại biểu người dân tộc thiểu số đạt 44,64%. Đại biểu HĐND cấp huyện đã bầu được 298 đại biểu trên tổng số 478 ứng cử viên. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 34,23%, đại biểu trẻ đạt 29,19%, đại biểu người dân tộc thiểu số đạt 40,60%. Đại biểu HĐND cấp xã đã bầu được 3.639 đại biểu trên tổng số 6.132 ứng cử viên. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 34,51%, đại biểu trẻ đạt 49,71%, đại biểu người dân tộc thiểu số đạt 58,18%. So với kết quả kỳ bầu cử lần trước (nhiệm kỳ 2016-2021), tỷ lệ bình quân phiếu bầu của đại biểu trúng cử ĐBQH và HĐND các cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ đại biểu trúng cử là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước và cao hơn so với yêu cầu của Trung ương.

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra ngày 23/5/2021 vừa qua đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng kế hoạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện được tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cử tri và các tầng lớp nhân dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững trong tương lai./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực