Yên Bái: Ban Tổ chức Tỉnh ủy được tặng Cờ thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Thứ bảy, 24/12/2022 12:08
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Yên Bái năm 2022.
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang ký giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: Hoàng Oanh) 

Ngày 23/12, tại Yên Bái, Hội đồng thi đua – Khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2022 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại biểu Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số 1 và Trưởng ban Tổ chức cấp huyện tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu một số những nét nổi bật của tỉnh Yên Bái; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua.

Trong đó khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh năm 2022.

Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm Ban tổ chức 14 tỉnh, thành ủy: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Năm 2022, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong Cụm thi đua số 1 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện "mục tiêu kép” tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm của Ban; chủ động, tham mưu với Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đạt kết quả cao trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, thông báo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nổi bật là đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo kịp thời chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Cùng với đó, Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết 18,19 Trung ương 6, khóa XII năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 theo chỉ đạo của Trung ương; kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ...

Trong năm, đã có 79 mô hình hay, cách làm hiệu quả, nội dung mới được triển khai tại các địa phương trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, góp phần then chốt vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 19 Trung ương 6 khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023".

leftcenterrightdel
Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái – đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 1 năm 2022 trao kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị (Ảnh: Hoàng Oanh)
 

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế theo thống báo Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;  nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng”; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, nội dung mới được triển khai tại các địa phương; đánh giá về hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đối với các tập thể, cá nhân. Theo đó, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái được tặng cờ thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 5 tập thể, 14 cá nhân trong cụm thi đua số 1 được nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực