leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (Ảnh: Thu Hà) 

 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, theo Quyết định số 1818-QĐNS/TƯ ngày 7-2-2020 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ; được điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí vào Đảng ngày 9/3/1984, chính thức ngày 9/9/1985; Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Đồng chí từng là giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính. Từ tháng 12/2012, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016).

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII./.

MT