UBND TP Hồ Chí Minh trình Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP,  quận, huyện
tại Kỳ thứ Mười (kỳ họp bất thường) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX - Ảnh: PC

Tại kỳ họp Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra sáng 8-10, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình HĐND TP về Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP,  quận, huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA theo phương án hình thành các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực. 

Theo Đề án sắp xếp lại của UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND TP, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực sẽ đủ điều kiện, năng lực hoạt động giúp UBND TP thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý có hiệu quả các dự án trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP, trên cơ sở hợp nhất các Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, sáp nhập vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị.

UBND TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của Khu giao thông đô thị, Khu Quản lý đường thủy nội địa (trực thuộc Sở Giao thông vận tải) và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) (trực thuộc Sở Giao thông vận tải) vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Công trình Giao thông đô thị; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Chống ngập và hợp nhất với Ban Vệ sinh môi trường.

UBND TP Hồ Chí Minh thành lập Ban Quản lý phát triển đô thị TP trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam và Ban Quản lý Khu Tây Bắc; tổ chức lại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thành Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc trực thuộc UBND TP; thành lập Ban Quản lý dự án khu vực quận - huyện trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc quận - huyện.

TP Hồ Chí Minh sẽ hình thành các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
chuyên ngành và khu vực - Ảnh minh họa: PC

Riêng trong Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP,  quận, huyện, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn, Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng Khu Công nghệ cao TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Trung tâm Khai thác hạ tầng (thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao); chuyển Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP từ trực thuộc UBND TP thành đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Theo Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP,  quận, huyện của UBND TP Hồ Chí Minh, với mô hình dự kiến sắp xếp như trên (không tính các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng), TP Hồ Chí Minh sẽ giảm được 11 đầu mối.

So với biên chế, số lượng người làm việc được giao năm 2017, việc sắp xếp dự kiến giảm khoảng 110 biên chế hành chính trở lên và có khả năng giảm số lượng người làm việc khoảng 245 người./.

Phạm Cường