leftcenterrightdel
Nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư, đã tạo đà để Uông Bí  phát triển nhanh, mạnh, trở thành trung tâm kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: HP)  

Nằm giữa ba trung tâm kinh tế lớn Hà Nội - Hạ Long và Hải Phòng, Uông Bí lại là trung tâm Công nghiệp, Thương mại dịch vụ, du lịch phía Tây của tỉnh; trung tâm y tế và giáo dục, đào tạo; Là đầu mối giao thông liên vùng quan trọng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Trung tâm Phật giáo thiền phái trúc lâm của cả nước nên Uông Bí rất có lợi thế về phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Phát huy những lợi thế sẵn có, những năm qua Uông Bí luôn xác định công tác thu hút đầu tư vào thành phố là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của Thành phố. Để tạo  điều kiện, môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong Nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố đã tập trung nguồn lực kinh phí cho công tác lập các quy hoạch chiến lược. Thành phố đã hoàn thành 07 quy hoạch chiến lược, trong đó có 02 quy hoạch do các nhà tư vấn hàng đầu thế giới lập như: Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Tập đoàn Boston Thái Lan (BCG) lập; Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Tư vấn Nikken Sekkei (Nhật bản) lập; Đã hoàn thành 04/06 quy hoạch phân khu, đang tiếp tục lập hoàn thiện các phân khu, tiểu khu còn lại (dự kiến xong trong Quý II/2020)…

Chỉ tính riêng giai đoạn 2015 – 2019 đã có 59 nhà đầu tư đến tìm hiểu, quan tâm, nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn Trong đó có 39 nhà đầu tư đã được UBND Thành phố chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư và đã triển khai là 40 dự án. Với tổng mức kinh phí 21.506,2 tỷ đồng. Tổng số Nhà đầu tư đã thực hiện nghiên cứu, được lựa chọn làm chủ đầu tư: 26 nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư các dự án đã triển khai và đang triển khai 5.334,3 tỷ đồng.

Tổng số các dự án đã có văn bản, phương án đề xuất nghiên cứu thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: 13 dự án với tổng mức đầu tư 16.171,9 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua việc lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư còn sơ sài, một số dự án còn chưa phù hợp với các nhà đầu tư. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố còn chưa đồng bộ, công tác triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt còn nhiều hạn chế...

leftcenterrightdel

Đồng chí Đào Văn Phức, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị

Thành phố Uông Bí   (Ảnh: HP)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng chí Đào Văn Phức, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Thành phố Uông Bí cho rằng cần phải khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Thành phố làm cơ sở quản lý, nghiên cứu lập dự án mời gọi Nhà đầu tư. Lựa chọn các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư có năng lực trình độ cao để đảm bảo nghiên cứu, thực hiện các đồ án quy hoạch chất lượng, có tầm nhìn và tính khả thi. Xác định công tác quy hoạch phải đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh trên từng lĩnh vực; sự cần thiết đầu tư để xác định đúng các chương trình dự án động lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững; xây dựng các chương trình, dự án thiết thực và hiệu quả, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững, hiệu quả.

Bên cạnh đó ông Đào Văn Phức cũng cho rằng, Thành phố cần tăng cường triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn để có sự phối hợp thống nhất với Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh để thông qua các hoạt động tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu đầu tư trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế dự án; đặc biệt xác định nhu cầu sử dụng đất của từng dự án, từng chủ doanh nghiệp, cho phù hợp với nguyên tắc là tiết kiệm đất đai; lựa chọn nhà đầu tư phải xác định rõ các tiêu chí từ thực tiễn để xác định năng lực tổ chức, kinh nghiệm của doanh nghiệp để lựa chọn nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án; chủ động tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án theo đúng quy định, đề xuất các biện pháp xử lý kiên quyết các đơn vị thực hiện không đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch, dự án được duyệt.

Triển khai xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư của Thành phố mang tính phong phú để từ đó biên tập và thiết kế nhanh chóng, kịp thời phục vụ công tác sử dụng thường xuyên. Triển khai thực hiện quy hoạch phải đồng bộ và được xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm theo sát các mục tiêu, chỉ tiêu quy hoạch, lựa chọn các dự án, chương trình có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với từng thời kỳ.

Ngoài ra, Thành phố cũng cần tăng cường việc rà soát, đề xuất xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Nghiêm túc thực hiện các Kết luận của Thanh tra, kiểm toán để tổng kết đánh giá thực trạng tiềm năng, thế mạnh của địa phương....

HP