GRDP Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng

Thứ năm, 07/12/2023 16:19
(ĐCSVN) – Năm 2023, GRDP tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,03%. Đây là lần đầu tiên tỉnh đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 3 cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp (từ năm 2015) đạt mức tăng trưởng hai con số. Sang năm 2024, Quảng Ninh phấn đấu một thập kỷ đạt tăng trưởng trên 2 con số, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách nhưng tăng trưởng GRDP năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu Vùng đồng bằng sông Hồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020, đứng đầu khu vực phía Bắc, thứ 2 cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Bộ mặt từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới từ đất liền ra hải đảo thay đổi từng ngày.

Qua kết quả năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025, đến nay, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với đà tăng trưởng 2 con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bên cạnh đó, với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá đã góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xanh hoá, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển, dựa trên các trụ cột thiên nhiên - con người - văn hoá, chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo thông minh, thân thiện với môi trường, công nghệ cao, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong tăng trưởng, tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế.

GRDP Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn. Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết số 20 ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, UBND tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Cụ thể, UBND tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, đặt ra mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu đạt trên 13.000 tỷ đồng và thu nội địa phấn đấu đạt số thu cao nhất. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD; phát triển mới (2.000 doanh nghiệp). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 73%. Giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, toàn tỉnh Quảng Ninh cần phải tập trung cao độ cho những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024, trong đó nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực