Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo báo cáo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, thời gian qua, báo chí đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, là cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Những vấn đề “nóng” của tỉnh đều được báo chí quan tâm, phản ánh kịp thời. Nhiều đề xuất, kiến nghị của báo chí đã được tỉnh tiếp thu, giải quyết tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Kết quả hợp tác truyền thông năm 2016 với 31 cơ quan báo chí, truyền thông đảm bảo được việc chủ động thông tin trên báo chí khi có các sự kiện lớn, nổi bật của tỉnh. Cũng trong năm 2016, Quảng Ninh nằm trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước có lượt tuyên truyền nhiều nhất trên báo chí.

Việc hợp tác truyền thông cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền sâu rộng độc giả trong và ngoài nước về mảnh đất, con người Quảng Ninh. Thông tin báo chí phản ánh kịp thời, sâu rộng, có chất lượng, hình thức thể hiện phong phú. Các cơ quan báo chí đồng thời là kênh cung cấp thông tin, đối thoại 2 chiều để nắm bắt tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh.

Mặc dù vậy, hầu hết các đơn vị được tỉnh uỷ quyền hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí chưa chủ động và tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đa số nội dung thông tin chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền chung, chưa có nhiều thông tin sâu về ngành, lĩnh vực chức năng nhiệm vụ của đơn vị được tỉnh uỷ quyền còn hạn chế.

Chưa có nhiều bài viết có tính phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá sâu về những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh. Nội dung thông tin còn trùng lắp giữa các báo do hợp tác nhiều cơ quan báo chí trong cùng một lĩnh vực. Vẫn còn có những bài viết thiếu khách quan, không có tính xây dựng. Một số cơ quan báo chí chưa đồng hành cùng tỉnh giải quyết một số sự việc có dư luận trái chiều để kịp thời định hướng dư luận, người dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm qua, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã làm tương đối tốt công tác thông tin, truyền thông, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ chung của Quảng Ninh.

Để thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông trong năm 2017, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác truyền thông 2017. Kế hoạch này sẽ bám sát vào chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, bám sát các chủ trương, chỉ tiêu phát triển KTXH của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị năm 2017 và những năm gần đây vẫn tiếp tục được thực hiện để trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất về số lượng, nội dung, hình thức hợp tác truyền thông với các cơ quan đã có hợp tác truyền thông thời gian qua. 

VH