Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TH)

Chiều 17/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua, định hướng công tác trong thời gian tới và trao đổi, thống nhất việc đổi mới tiêu chuẩn, quy trình bình xét khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã, phường, thị trấn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Thu gọn danh hiệu, hợp nhất các Ban chỉ đạo

Đánh giá việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sau 20 năm triển khai phong trào cùng với những kết quả tích cực đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là kết quả công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh chưa phản ánh thực chất đời sống văn hóa ở cơ sở, còn chạy theo chỉ tiêu hành chính trên giao. Quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa rườm rà, nhiều thủ tục.

Việc mở ra Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phần nào khắc phục được những trùng lặp của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ đó tạo được sự phối hợp, thống nhất trong tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng ngành và trên địa bàn khu dân cư. Tuy nhiên sau hơn hai năm triển khai thực hiện, việc gắn kết các phong trào, cuộc vận động ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn gặp nhiều khó khăn vì tại xã, phường, thị trấn, khu dân cư hiện nay đang tồn tại nhiều phong trào, cuộc vận động gây sự chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả hạn chế, việc gắn kết, lồng ghép các danh hiệu thi đua ở cơ sở với Cuộc vận động còn chậm.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu thực tế, ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư có sự chồng chéo về nội dung, danh hiệu thi đua của các phong trào, cuộc vận động, gây khó khăn trong bình xét, công nhận, làm giảm động lực thi đua...

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Để khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng cho phù hợp với nội dung, tiêu chí mới về xét tặng các danh hiệu thi đua trong các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013....

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, trong khi chờ sửa Luật Thi đua, Khen thưởng, trước mắt tích hợp nội dung, tiêu chí xét công nhận, khen thưởng. Hàng năm khu dân cư thực hiện bình xét, lập danh sách và đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách công nhận gia đình văn hóa. Ở khu dân cư lựa chọn không quá 5-7% gia đình tiêu biểu đề nghị UBND xã và các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó, hàng năm cấp xã lựa chọn không quá 20% trên tổng số khu dân cư trên địa bàn để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đề nghị cần thu gọn các danh hiệu theo hướng khen thưởng các gia đình tiêu biểu cũng như hợp nhất các phong trào, các ban chỉ đạo để tránh sự chồng chéo cũng như tạo động lực cho thi đua.

Về hướng sáp nhập các ban chỉ đạo thành một ban chỉ đạo chung, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, cơ quan liên quan rà soát các ban chỉ đạo có liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh thành một ban chỉ đạo chung để thống nhất trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đổi mới phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, sau 20 năm triển khai, đã đến lúc cần tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên cơ sở đó kế thừa, phát huy những giá trị của nội hàm văn hóa trong thời đại mới để xây dựng một phong trào về văn hóa mạnh mẽ hơn và coi đây là nền tảng, là động lực cho sự phát triển của đất nước. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những hành động, việc làm cụ thể để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào, từ đó đổi mới phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, mang đậm nét văn hóa.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phát huy được những kết quả đạt được, cùng tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Theo đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tiêu chí, quy trình xét duyệt, công nhận các danh hiệu văn hóa hướng tới đơn giản, đảm bảo hiệu quả, thiết thực cũng như khắc phục được những chồng chéo trong các danh hiệu thi đua.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Thống nhất với những ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn hai cơ quan tiếp thu, hoàn thiện văn bản để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công nhận, khen thưởng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở, khu dân cư. Hướng dẫn Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với chính quyền, ngành văn hóa cùng cấp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn chặt, hòa quyện với với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đặc biệt, trong tổ chức các phong trào ở cơ sở, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng, duy trì phong trào văn nghệ quần chúng, bảo tồn các loại hình sinh hoạt văn nghệ dân gian truyền thống của địa phương; xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, hai bên cần định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả phối hợp và dự kiến nhiệm vụ trong năm tới; phối hợp để biểu dương khen thưởng kịp thời ở địa phương, từ đó đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự thiết thực, hiệu quả, đi vào lòng dân./.

Thu Hà