Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

 

Lực lượng chức năng xã Thanh Vân (Tam Dương) nhắc nhở người dân không bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông (Ảnh: baovinhphuc.com.vn)

Thực hiện công văn số 7191/UBND-CN1 ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 1815/CAT-CSGT ngày 25/9/2019 của Công an tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương yêu cầu Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cơ quan, đơn vị, trường học,... Qua đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỹ năng tham gia giao thông để bảo vệ bản thân và người khác. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng các bài phóng sự, bài tuyên truyền vận động nhân dân không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, việc chấp hành luật giao thông.

Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với công an huyện khảo sát, kiến nghị bổ sung các điểm sang đường dành cho người đi bộ an toàn. Trong đó, chú trọng kiến nghị giải quyết tại các khu vực, nút giao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và mất an toàn giao thông.

Công an huyện tham mưu UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của người đi bộ trên đường. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông kết hợp thêm nội dung an toàn cho người đi bộ để nâng cao ý thức của người đi bộ và phòng ngừa chung trong xã hội.

UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ./.

 

BT