Theo dự kiến, phong trào thi đua năm 2020 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ tháng 1/2020 đến ngày 30/6/2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 từ 01/7/2020 đến 31/12/2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

leftcenterrightdel

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVNLĐ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước CNVNLĐ toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: CPV )

Các phong trào thi đua tập trung hướng về cơ sở, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu ở các đơn vị, các cấp công đoàn.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của từng đơn vị, lựa chọn, giới thiệu đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X, chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu điển hình là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn.

Minh Châu