Bắc Giang phát động 6 nội dung thi đua năm 2022

Thứ ba, 18/01/2022 14:12
(ĐCSVN) – Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”, tỉnh Bắc Giang xác định 6 nội dung thi đua năm 2022.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Ánh Dương phát động thi đua năm 2022. 

Sáng 18/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2022. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua năm 2022.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022.

Hai là, đẩy mạnh thi đua cải cách hành chính; quyết tâm cải thiện hơn nữa thứ hạng các chỉ số đánh giá cấp tỉnh, nhất là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index), Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Tập trung thi đua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin vững chắc và hình ảnh tốt đẹp về một hệ thống chính quyền Bắc Giang thân thiện, cởi mở phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Thi đua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư duy của các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ sâu về chuyên môn, sát cơ sở, có tinh thần cống hiến, linh hoạt, tư duy mở; quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân theo đúng nghĩa.

Ba là, thi đua đẩy mạnh phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, đô thị và dịch vụ. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ, phát triển một số loại dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Tập trung hoàn thành sớm trước thời hạn một số dự án trọng điểm, các tuyến đường giao thông mang tính kết nối để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư các ngành chế biến, chế tạo, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”, thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới; thúc đẩy phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.

Tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo quy trình sản xuất tiên tiến (VietGap, GlobalGap, hữu cơ,…), sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, phục dựng và quảng bá di sản, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng quan tâm ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và đào tạo nhân tài; nâng cao chất lượng nguồn lao động, trọng tâm là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động tham gia sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ.

Thi đua nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thu hút nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ; phát triển phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Tăng cường năng lực cho y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao chất lượng bệnh viện, trung tâm y tế, quan tâm phát triển cơ sở y tế ngoài công lập. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tăng cường, củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm thiểu các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không để hình thành các “điểm nóng”. Xây dựng môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương và của tỉnh.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung những việc khó, phức tạp, có sức lan tỏa lớn, tác động đến nhiều người. Tổ chức sơ kết phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Nụ cười công sở” và xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tạo động lực thi đua trong lao động, sản xuất.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân, người lao động trực tiếp; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để khen thưởng, động viên kịp thời. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kêu gọi và phát động phong trào thi đua năm 2022 và đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch và các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực