Bắc Giang: Chuyển biến từ công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp

Thứ ba, 24/08/2021 11:22
(ĐCSVN) - Cầm tay chỉ việc, cùng cấp ủy cơ sở thực hiện nghiệp vụ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục góp phần tạo nên sự ổn định và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường thực hiện dân chủ, hướng tới “Tất cả vì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững”.
leftcenterrightdel
Đảng bộ Agribank Chi nhánh Bắc Giang luôn làm tốt công tác kiểm tra giám sát. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2009, hiện tại có 64 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.600 đảng viên. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã coi trọng lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó quan tâm công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, việc triển khai tiến hành kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là việc khó khăn, phức tạp và nhạy cảm; nó bị chi phối, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, vấn đề đáng quan tâm là yếu tố tâm lý của người đứng đầu tổ chức đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp. Điều quan trọng là các đơn vị sợ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường – điều này liên quan đến sự tồn vong của doanh nghiệp… Bên cạnh đó, các cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh và có chi nhánh ở trên 40 tỉnh, thành phố… nên ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Để có thể chỉ đạo triển khai thực hiện thuận lợi, đảm bảo yêu cầu đề ra đối với các cuộc kiểm tra, giám sát, trước tiên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ là công tác kiểm tra của cơ sở. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành bộ mẫu biểu thống nhất để thực hiện. Định kỳ hằng quý tổ chức giao ban, đối thoại để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng. Chỉ đạo UBKT phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát của các doanh nghiệp trong nắm tình hình, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo làm tốt các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng. Xây dựng kế hoạch và ban hành quy định cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối đi cơ sở hằng tháng để dự sinh hoạt chi bộ và nắm tình hình cơ sở. Bình quân mỗi năm đã có gần 500 lượt cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối đi cơ sở. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Đảng ủy Khối nắm chắc tình hình cơ sở, là căn cứ phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên…

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thế Hội, để thực sự tạo nên chuyển biến về nhận thức và thực hiện có hiệu quả của công tác kiểm tra Đảng trong doanh nghiệp, đó chính là kết quả của “cầm tay, chỉ việc”, “cùng làm, cùng lo” với tổ chức đảng của Thường trực Đảng ủy Khối. Theo đó, Thường trực Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp sát cánh cùng cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Sự có mặt của lãnh đạo không chỉ là nguồn động viên, khích lệ về tinh thần, mà còn trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ, giúp cấp ủy cơ sở, mỗi đảng viên hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 168 tổ chức đảng và 1.996 đảng viên; giám sát 65 tổ chức đảng và 922 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 145 tổ chức đảng; giám sát 45 tổ chức đảng, 24 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát khi cần thiết đều được phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của chính quyền, kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp; thực hiện đảm bảo các bước theo quy trình, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động SXKD của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp nối những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 7 tổ chức đảng và 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các nội dung vi phạm đã được kiểm điểm làm rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; hầu hết tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với kết quả kiểm tra. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao nhận thức, không còn tư tưởng e ngại khi được kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Trần Đăng Điều, Phó Bí thư Đảng ủy CTCP Nước sạch Bắc Giang khẳng định: Qua kiểm tra, giám sát, giúp cho tổ chức đảng thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, mỗi cơ sở đã có ý thức hơn trong việc phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, góp phần tích cực vào việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên...

Điều quan trọng rút ra từ kết quả của công tác kiểm tra, giám sát nói chung trong toàn Đảng bộ Khối đó chính là tạo nên sự ổn định và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường thực hiện dân chủ của tổ chức Đảng và doanh nghiệp. Từ đó, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có trên 90% doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra; tổng doanh thu toàn Khối ước đạt trên 571 nghìn tỷ đồng (tăng 5,19 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015), nộp ngân sách Nhà nước ước đạt gần 7.408 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 4.875 tỷ đồng (tăng bình quân 14,9%/năm, vượt 4,9% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra); thu nhập bình quân 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 7,7%/năm. Các đơn vị thường xuyên thực hiện đảm bảo việc làm ổn định cho trên 150.000 người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho thấy điều căn bản, cốt lõi vẫn là phải chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đoàn kết nội bộ trên cơ sở đường lối chủ trương, nghị quyết và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra cần đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Song hành với công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp cần thường xuyên phối hợp với người quản lý doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là SXKD, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo việc làm, đời sống của người lao động, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác kiểm tra giám sát phải phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật./.       

Bài và ảnh: Trần Ngọc Minh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực