Bắc Giang: Nâng cao nhận thức, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 20/04/2023 16:55
(ĐCSVN) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cụ thể là Internet, mạng xã hội (MXH) được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy Đảng tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng, nhất là việc nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; qua đó đưa MXH trở thành mũi tiến công sắc bén, công cụ hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đ/C Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. 

Internet, mạng xã hội- “con dao hai lưỡi”

Internet, MXH (Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Google…) đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, nước ta có khoảng 76,95 triệu người dùng MXH (chiếm 78,1% tổng dân số). Việc phát huy vai trò của MXH để tuyên truyền chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang trở thành một xu thế tất yếu.

Với những tiện ích to lớn, ứng dụng hữu ích, cùng tốc độ lan truyền nhanh chóng, MXH đã trở thành diễn đàn chia sẻ và phản biện xã hội của người dân trên toàn cầu. Đối với nước ta, MXH ngày càng góp phần quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng; là diễn đàn quan trọng trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản động và thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, MXH đang rất phát triển với sự xuất hiện của hàng triệu tài khoản zalo, face book, youtube... Đặc biệt là sự xuất hiện của các trang fanpage cá nhân, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, địa phương. Qua đó, những thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là các thông tin chính thống, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; gương người tốt, việc tốt... trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng được cập nhật, chia sẻ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh; góp phần quan trọng trong dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội.

Bên cạnh những tiện ích, MXH đã và đang trở thành phương tiện để các thế lực thù địch tiến hành phá hoại tư tưởng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở Bắc Giang, các thế lực thù địch, các đối tượng xấu đã tận dụng MXH để chống phá, nói xấu Đảng, chính quyền hòng gây hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Mặt khác, do nhận thức chưa đầy đủ hoặc vô tình bị kẻ xấu lợi dụng mà một số cá nhân, tổ chức đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin thiếu lành mạnh, tiêu cực, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức của dân tộc, làm vẩn đục môi trường mạng, tác động tiêu cực tới suy nghĩ, hành động của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Điều đó đặt ra yêu cầu bức thiết cần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sử dụng internet, MXH, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời

Nhận thức rõ vai trò của Internet, MXH cũng như đứng trước thách thức đặt ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã thường xuyên quan tâm tới việc phát triển và sử dụng MXH làm phương tiện tuyên truyền; đồng thời chú trọng tới vấn đề nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày 20/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/BTVTU về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025; trong đó đưa ra giải pháp quan trọng là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; phát huy sức mạnh của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, MXH... Chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc Đề án.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 các cấp tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động hàng năm; coi đây như một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn để nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, trách nhiệm cá nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên môi trường mạng. Các tác phẩm dự thi có chất lượng đã được lựa chọn đăng tải, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh; các tác phẩm đạt giải của Trung ương đã được tuyên truyền, đăng tải và lan tỏa rộng trên các trang MXH của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, MXH, ngày 16/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU; trong đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động cung cấp thông tin có định hướng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chính thống, nhất là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... lên Internet, MXH. Mỗi tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất một trang thông tin trên MXH, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng tờ gấp tuyên truyền những việc cán bộ, đảng viên nên làm và những việc không nên làm khi sử dụng Internet, MXH để cấp phát tới tận chi bộ.

Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế; nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã quan tâm, tranh thủ và khai thác hiệu quả Internet, MXH trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hầu hết các đơn vị đều xây dựng và duy trì hiệu quả ít nhất một trang điện tử hoặc tài khoản MXH để phục vụ công tác tuyên truyền.

Tỉnh đoàn Bắc Giang hiện nay đang duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang, thu hút trung bình gần một nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Cùng với đó, Tỉnh đoàn Bắc Giang cũng xây dựng và phát triển trang fanpage “Tỉnh đoàn Bắc Giang” với trên 22.000 người theo dõi; fanpage “Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Bắc Giang”, “Những viên gạch hồng”, “Thiếu nhi Bắc Giang”... Các trang mạng này thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng, bổ ích, hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn trong tỉnh, là diễn đàn để các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, lý tưởng, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương Bắc Giang nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung- Chị Phạm Thị Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bắc Giang chia sẻ.

Trang fanpage “Công an Bắc Giang” với trên 70 nghìn người theo dõi, thường xuyên cung cấp những thông tin về an ninh, trật tự, an toàn giao thông của các địa phương trong tỉnh, thông tin về thủ đoạn của các của loại tội phạm... qua đó tạo sự răn đe cũng như cảnh tỉnh, trang bị những kiến thức cần thiết để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Trang fanpage của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hiện nay đang có trên 40 nghìn người theo dõi, hàng ngày cung cấp nhiều thông tin nổi bật, chính thống đã được đăng, phát trên Báo Bắc Giang điện tử, trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; qua đó giúp thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng, gương người tốt việc tốt; những câu chuyện hay, những hình ảnh đẹp trong cuộc sống... thu hút sự quan tâm của đông đảo người đọc, người xem trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, rất nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đoàn, doanh nghiệp... đã thành lập và sử dụng hiệu quả các trang fanpage, face book, zalo cá nhân... để thường xuyên cập nhật, chia sẻ những tin, bài tích cực, đặc biệt là những hình ảnh đẹp về văn hóa, ẩm thực, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử... Tiêu biểu như: “Bắc Giang đổi mới”; “Phủ Lạng Thương”, “LẠNG GIANG NGÀY NAY”; “Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang“ “Lục Nam Ngày mới”; “Yên Dũng Phượng Hoàng”, “Lục Ngạn hôm nay”... Qua đó lan tỏa những thông tin tích cực, những hình ảnh tốt đẹp về quê hương Bắc Giang, đồng thời át đi những hình ảnh tiêu cực, thiếu lành mạnh trên Internet, MXH.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua, khi Bắc Giang là một trong những tâm dịch lớn nhất của cả nước, Internet, MXH đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp, lan tỏa tình đồng bào, đồng chí, sự gắn kết yêu thương, tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng-lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Internet, MXH đã tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu, độc, kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội, đưa Bắc Giang vượt qua đại dịch và trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước (năm 2022 đạt 19.8%).

Bên cạnh những tác động tích cực, Internet, MXH đang đặt ra cho chúng ta không ít thách thức bởi mặt trái của nó. Hiện nay, thế lực thù địch, các đối tượng xấu đang ra sức lợi dụng Internet, MXH để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, nhà nước, chế độ ta; đặc biệt, chúng tăng cường sử dụng MXH để tán phát thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình đất nước, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Giang hòng tạo sự hoài nghi, gây hoang mang, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ ta.

Gần đây, phải kể đến đối tượng phản động Đường Văn Thái hay còn gọi là Thái Văn Đường; hắn đã tạo lập nhiều tài khoản trên MXH để tán phát những hình ảnh chứa đựng những thông tin không đúng sự thật trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, tập trung bóp méo, thổi phồng, bôi đen về tình hình đất nước và kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối; đặc biệt, gần đây hắn liên tục có những trang viết, lời lẽ bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo, trong đó có Bắc Giang, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận và cộng đồng mạng.

Thực tế có nhiều trường hợp sử dụng MXH để công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức với những lời nói, ứng xử trái với thuần phong, mỹ tục cùa người Việt Nam… đã thu hút rất nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nếu người sử dụng mạng không hiểu biết, không tỉnh táo trước những thông tin xấu, độc trên MXH thì sẽ rơi vào “bẫy thông tin” và “tiếp tay” cho các phần tử xấu, nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến hành hành vi phạm pháp luật theo Luật An ninh mạng mà không hay biết.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, một số người dân nhẹ dạ, cả tin, nhận thức chưa đầy đủ đã đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc, xác minh và yêu cầu gỡ bỏ và xử lý nghiêm minh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, tổ chức, đoàn thể kịp thời tuyên truyền, định hướng tạo sự đồng thuận, quyết tâm đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.

Để góp phần làm trong sạch môi trường mạng, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở đã rà soát, kịp thời phát hiện và tiến hành xử phạt hành chính đối với hàng trăm trường hợp vi phạm. Trong đó có xử lý hành chính về hành vi đăng tải hình ảnh không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc đối với một số trường hợp như: Hưng Vlog, Gấm Trần... Đồng thời yêu cầu các chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin đã đăng tải. Qua đó đã góp phần răn đe, cảnh báo, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của bản thân khi tham gia MXH.

Ban Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trao giải cho các tập thể xuất sắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang. 

 “Phủ xanh” thông tin tích cực

Để phát huy thế mạnh của Internet, MXH trong tuyên truyền, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội; đồng thời khắc phục những mặt trái mà chúng mang lại; tiếp tục đưa MXH trở thành công cụ đắc lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh... cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 01-ĐA/TU và Chỉ thị số 21- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng, chia sẻ thông tin trên Internet, MXH. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về Quốc hội và hội đồng nhân dân và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Đồng thời nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chỉ đạo, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp, nổi cộm nảy sinh, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động.

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trước những thông tin sai trái, xấu độc trên MXH cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân khi sử dụng MXH; triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH. Quan tâm cung cấp các trang MXH chính thống để mọi người biết và khai thác; đồng thời tích cực xây dựng, duy trì và phát triển các trang mạng của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng thông tin. Khai thác và sử dụng hiệu quả tờ gấp những việc cán bộ, đảng viên nên làm và không nên làm khi sử dụng Internet, MXH.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự, kỷ cương trên các lĩnh vực, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thân yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho ngũ báo cáo viên, tuyến truyền viên các cấp và đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí... về các âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng.

Đối với người sử dụng MXH, cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi tham gia. Khi sử dụng MXH cần chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng MXH và Luật An ninh mạng. Cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội; không chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực những bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, sai trái, bịa đặt, những thông tin không chính thống có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực từ các nguồn chính thống về các gương người tốt, việc tốt; những hình ảnh đẹp; những cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,... với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” nhằm góp phần “pha loãng” thông tin tiêu cực, “phủ xanh” thông tin tích cực; qua đó kịp thời định hướng dư luận, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực, “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc; tạo môi trường thông tin lành mạnh. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện mỗi ngày đăng tải, chia sẻ ít nhất một thông tin tốt trên các trang fanpage, face book, zalo... cá nhân- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thông tin, nhất là việc đăng ký tham gia các tổ chức, “hội”, “nhóm” trái phép trên Internet, MXH; làm lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật nội bộ; truyền bá quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp hoặc phát tán thông tin gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

Với sự chung tay, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, cùng sự tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong sử dụng Internet, MXH, chắc chắn MXH sẽ tiếp tục trở thành công cụ đắc lực trong tuyên truyền, định hướng, góp phần tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung./.

Hoàng Chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực