Bắc Giang: Thi đua khen thưởng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 18/01/2022 13:22
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị phong trào thi đua phải hướng vào giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có sự thay đổi và sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Bùi Văn Hải. 

Sáng 18/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Thi đua vượt qua khó khăn dịch bệnh

Năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song tình hình KT-XH của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức thực hiện rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần cùng tỉnh kiểm soát dịch bệnh và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong những thời điểm khó khăn, thử thách cam go nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng phát huy mạnh mẽ, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp.

Công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được đổi mới, chú trọng đến các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động sản xuất, tạo động lực khích lệ các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Dương Văn Thái và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Ánh Dương. 

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh cả năm đạt 7,82%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 21.886,5 tỷ đồng, vượt 75,5% dự toán (tăng 63% so với năm 2020). Chất lượng giáo dục được bảo đảm, linh hoạt ứng biến và duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều nơi bị phong tỏa, cách ly y tế. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng được đẩy mạnh.

Năm 2022, Bắc Giang xác định đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, vai trò quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, phát huy năng lực vận động quần chúng của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Văn phòng Tỉnh ủy. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến.

Cùng ngày, UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thi đua thực hiện, hiệu quả, hướng vào việc khó

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của các cấp, ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với thành tựu ấn tượng mà tỉnh đã đạt được trong năm 2021.

Bước sang năm 2022, xác định thời cơ, thuận lợi là rất lớn song khó khăn, thử thách còn nhiều, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể kéo dài. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra đòi hỏi cả hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy đoàn kết chung sức đồng lòng khơi dậy sức mạnh nội sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phong trào thi đua phải hướng vào giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có sự thay đổi và sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ trước mắt là tập trung đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân. Hỗ trợ kịp thời các gia đình khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, an toàn.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ chủ đề, phong trào thi đua trọng tâm cần tập trung trong năm. Đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, hiệu quả.

Quan tâm rà soát, kiện toàn hội đồng thi đua - khen thưởng và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua các cấp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương phát động các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, đô thị và dịch vụ. Thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch và các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Bùi Văn Hải và Văn phòng Tỉnh ủy. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Dương Văn Thái; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Ánh Dương.

Nhân dịp này, 216 tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực