Bắc Giang: Tuyên dương 40 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư, 17/05/2023 16:31
(ĐCSVN) – Sáng 17/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo TƯ; các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác

BTV Tỉnh ủy luôn xác định việc làm theo của các tập thể, cá nhân, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Kết luận số 01; chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hằng năm; chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho các giám đốc, thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, TP, trong đó tập trung thực hiện những việc mới, việc khó, giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm 2021 và 2022, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở đã giải quyết được hơn 17 nghìn vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, đạt 97,5% so với đăng ký ban đầu; tính đến hết quý I/2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 45 vấn đề, vụ việc; cấp cơ sở đăng ký 970 vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đăng ký làm theo Bác; trong đó, mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1 -2 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Năm 2021 và 2022, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành hơn 13 nghìn việc đã đăng ký của tập thể (đạt tỷ lệ gần 97%) và gần 260 nghìn việc đã đăng ký của cá nhân (đạt tỷ lệ hơn 98%). Đến hết quý I/2023, toàn tỉnh có hơn 8 nghìn việc làm theo được tập thể đăng ký thực hiện và hơn 114 nghìn việc làm theo được cá nhân đăng ký thực hiện.

Nhiều cách làm mới, sáng tạo

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai Kết luận số 01 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả, điển hình như: BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, kế hoạch về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số lĩnh vực của tỉnh từ nay đến năm 2025; nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội.

Các tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 

Ở cấp huyện và tương đương cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, như "Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái", “Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” ở huyện Tân Yên; "Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ", "Nông dân phát triển bền vững" ở huyện Việt Yên; “Cuộc vận động ba trách nhiệm” ở huyện Sơn Động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện Kết luận số 01, như: Chủ động, sáng tạo trong lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn để chỉ đạo giải quyết hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiệu quả từ việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả...

Nhìn chung, thông qua thực hiện Kết luận số 01 đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo Bác

Tuy nhiên, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01, một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở vẫn chưa chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn đến hiệu quả chưa cao. Một số địa phương, đơn vị xác định nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm còn chưa sát thực tế...

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng thiếu quyết liệt, còn biểu hiện hình thức trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số tổ chức đảng chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong Đảng và nhân dân. Nổi bật là công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 01 và các chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy tổ chức nghiêm túc, chất lượng, từng bước đổi mới; các kế hoạch học tập, làm theo của các cấp, ngành cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, gắn việc học tập và làm theo với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Kết luận số 01 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận T.Ư 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần chủ động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo Bác; đăng ký việc làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm, hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phải bảo đảm sát với tình hình thực tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Theo đồng chí Lê Thị Thu Hồng, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập, làm theo Bác đó là việc cán bộ, đảng viên không chùn bước trước khó khăn, dám nghĩ, dám làm, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh; quyết liệt hơn nữa với công việc, trách nhiệm được giao. Tránh tình trạng, có việc không ai làm hoặc làm việc chung chung, đùn đẩy trách nhiệm về người khác.

Cũng tại hội nghị, đã có 19 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực