Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc tại Bắc Giang

Thứ bảy, 11/12/2021 21:18
(ĐCSVN) – Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh giảm được 4.207 biên chế, bằng 10,5% so với thời điểm năm 2015. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí, sắp xếp phù hợp hơn với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. 

 

Chiều 11/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026 làm việc với BTV Tỉnh ủy Bắc Giang để khảo sát, nắm bắt việc thực hiện biên chế trong hệ thông chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện, TP.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm, BTV Tỉnh ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Bắc Giang là một trong những tỉnh sớm triển khai sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được BTV Tỉnh ủy ban hành từ năm 2016).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp, kiện toàn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của địa phương, giảm được nhiều đầu mối bên trong, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảm nhiều viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra, giám sát về bố trí, sử dụng biên chế theo chức năng, nhiệm vụ; việc tinh giản biên chế của các địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh giảm được 4.207 biên chế, bằng 10,5% so với thời điểm năm 2015. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí, sắp xếp phù hợp hơn với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm.

Trên cơ sở dự báo tình hình, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Bắc Giang đề xuất giao biên chế giai đoạn 2022-2026, trong đó khối Đảng, đoàn thể của tỉnh là 1.074 biến chế công chức, viên chức; 110 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Biên chế công chức khối Nhà nước là 1.977 (bằng số Bộ Nội vụ giao năm 2022).

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Chính trị sớm tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW, giao lại biên chế cho các địa phương để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo hướng tính đến yếu tố đặc thù của từng địa phương. Đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định để thống nhất thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Nghiên cứu, sửa đổi, hướng dẫn việc tuyển dụng vào vị trí việc làm là công chức trong các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, huyện phải là đảng viên theo hướng không nhất thiết phải là đảng viên đối với những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên để bảo đảm tuyển dụng được công chức thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ không thực hiện cắt giảm biên chế công chức khối Nhà nước của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tiếp theo. Xem xét giao bổ sung biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị được giao tăng chức năng, nhiệm vụ; bổ sung biên chế công chức cho các vị trí quy định là công chức nhưng hiện tại chưa được bố trí...

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang đặt ra các mục tiêu, định hướng phát triển rất cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm về mặt số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ trương phát triển công nghiệp thu hút số lượng lớn công nhân, lao động khiến nhu cầu về trường học, đội ngũ giáo viên tăng. Điều này đã tạo ra những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Trước những yêu cầu từ thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bộ, ngành chức năng nghiên cứu tham mưu với Trung ương đánh giá, phân bổ biên chế theo đặc thù địa phương; bổ sung biên chế chuyên trách làm công tác văn phòng đảng ủy cấp xã. Đối với yêu cầu về việc những trường hợp giảm biên phải có hai năm không hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí kiến nghị xem xét sửa đổi cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn công tác, trên cơ sở đó chỉ đạo hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và trong công tác phòng chống dịch thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Bắc Giang đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về quản lý biên chế, sắp xếp lại bộ máy với chương trình, kế hoạch cụ thể, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo được sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ. Quá trình tinh giản biên chế có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, qua đó giảm được cả đầu mối lẫn biên chế theo yêu cầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, nhất trí với những đề xuất của tỉnh, đồng chí cho rằng, Bắc Giang đã xây dựng được kế hoạch giai đoạn 2022-2026 bám sát chủ trương của Đảng với quyết tâm thực hiện rất cao. Đồng thời lưu ý, việc thực hiện tinh giản biên chế cần đúng đối tượng; không chỉ tập trung giảm số lượng mà còn phải chú trọng chất lượng. Tập trung đánh giá được sau tinh giản cơ cấu đội ngũ cán bộ chia theo từng khu vực ra sao, có bảo đảm phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh không?

Ngoài ra, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; nghiên cứu xem xét đề xuất việc sáp nhập các đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ để tạo dư địa cho việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối…

Đồng chí đề nghị, sau buổi làm việc, tỉnh Bắc Giang hoàn thiện báo cáo theo hướng bổ sung thông tin, số liệu các thành viên trong đoàn công tác gợi ý. Chú trọng nêu sâu những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, các mô hình thí điểm của tỉnh để đoàn tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới./.

Quốc Trường (CTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực