Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ sáu, 05/01/2024 23:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Thị Thu Hồng lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc KTGS bảo đảm nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm song cũng cần thận trọng xem xét, đánh giá tổng thể, khách quan, toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm. Đồng thời cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến giải trình, tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân liên quan để xem xét toàn diện, thấu tình, đạt lý.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo. 

Sáng 5/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; lãnh đạo Vụ địa bàn II, cơ quan UBKT TW; đại diện lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, ủy viên, cán bộ UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT cấp ủy cấp huyện.

Năm 2023, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác KTGS đạt kết quả tích cực, toàn diện với nhiều đổi mới. BTV Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Từ kiểm tra ghi nhận những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, đồng thời yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục. BTV cấp ủy cấp huyện, cấp ủy, UBKT các cấp tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với số lượng các cuộc KTGS tăng hơn so với năm trước.

Qua KTGS, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh và chi bộ xem xét, thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 253 đảng viên (giảm 1 tổ chức đảng, tăng 73 đảng viên so với năm 2022). UBKT các cấp thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 154 đảng viên (tăng 4 tổ chức đảng, 30 đảng viên so với năm trước). Việc xem xét thi hành kỷ luật đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có tính giáo dục, giúp đảng viên nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác KTGS, năm 2024, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư; của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS và kỷ luật đảng.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ KTGS năm 2024 bảo đảm sát với sự chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên. Trong kế hoạch phải xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

Chú trọng đẩy mạnh KTGS chuyên đề, đột xuất việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong công tác KTGS; thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 8/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường giám sát thường xuyên, chuyên đề, mở rộng giám sát các lĩnh vực để chủ động cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm; kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp. Giải quyết kịp thời, chất lượng đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật để giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng.

Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy UBKT; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thông nghiệp vụ, tính chiến đấu cao… đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng năm 2023. Năm qua, nhiệm vụ KTGS đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt; hoàn thành khối lượng công việc lớn, với một số cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát biểu một số nội dung tại hội nghị. 

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục chú trọng công tác KTGS; thực hiện các cuộc KTGS bảo đảm nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm song cũng cần thận trọng xem xét, đánh giá tổng thể, khách quan, toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm. Đồng thời cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến giải trình, tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân liên quan để xem xét toàn diện, thấu tình, đạt lý.

Tiếp tục tham mưu và quán triệt, triển khai các quy định của T.Ư, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, KTGS và kỷ luật đảng, trọng tâm là Quy định số 131-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung kiểm tra địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Chú trọng kiểm tra người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tham mưu, tổ chức các cuộc KTGS theo hướng nâng cao về chất lượng và rút ngắn thời gian theo tinh thần Nghị quyết số 109 ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm yêu cầu. Tham mưu triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ kiểm tra phải thực hiện thật tốt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của BTV Tỉnh ủy, nhất là phương châm “3 dám”; “3 hơn”; “5 rõ”.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy...

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS. UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho cấp ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản lãnh đạo công tác KTGS phù hợp với các quy định của T.Ư, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng với thực tiễn.

Kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực và những vụ, việc gây bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện tốt công tác KTGS phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực