Sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Thứ sáu, 10/09/2021 22:25
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh, tỉnh cũng luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do vậy, vai trò, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng là hết sức quan trọng và nặng nề.
leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Ngày 10/9, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 46 Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, đề án, kết luận về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ để triển khai thực hiện, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thống nhất, toàn diện của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban đã tham mưu thực hiện một số chủ trương thí điểm đạt hiệu quả như: Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị… Theo tổng hợp, đến nay toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 184 đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp 40 đơn vị hành chính cấp xã.

Toàn tỉnh tiến hành sắp xếp 40 đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, tự nhiên chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xuống còn 19 đơn vị, giảm 21 đơn vị. Đã sáp nhập được 518 thôn, tổ dân phố để thành lập 232 thôn, tổ dân phố mới, giảm 286 thôn, tổ dân phố…

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Ngoài ra, tham mưu thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ như quy hoạch, kiểm điểm, đánh giá xếp loại; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đào tạo, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Cùng đó, công tác tham mưu nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ. 100% huyện ủy, thành ủy phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở đơn vị được phân công phụ trách; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt hằng tháng đạt từ 95% trở lên.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh kết nạp hơn 11 nghìn đảng viên, trong đó đảng viên mới có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 68,8%. Kết nạp 170 trưởng thôn vào Đảng, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên lên 76,5%. …

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện thời gian tới, trong đó, xác định trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức trong Đảng bộ tỉnh.

Tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ về công tác tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Nhất trí với những đánh giá sâu, kỹ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đề nghị cán bộ, chuyên viên trong Ban cần tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa với cơ sở; tham mưu hướng dẫn về quy trình, nội dung, yêu cầu đối với cán bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở; chủ động định hướng việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ theo hình thức cầm tay chỉ việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý hồ sơ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực phát biểu tại buổi làm việc. 

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng nghiên cứu tham mưu giải pháp, cơ chế thu hút, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận, đánh giá cao kết quả và những đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng trong sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu cao. Tỉnh cũng luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do vậy, vai trò, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng là hết sức quan trọng và nặng nề.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đồng chí yêu cầu thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với Ban Tổ chức Tỉnh ủy là quán triệt, triển khai, tham mưu tổ chức tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chú trọng tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, kiên trì, hiệu quả Nghị quyết T.Ư khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá cho công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, trẻ để đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nguồn không chỉ cho tỉnh mà còn cho T.Ư. Gắn quy hoạch với đào tạo để cán bộ bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn khi sử dụng. Chú trọng công tác luân chuyển để cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện qua môi trường thực tiễn.

Nghiên cứu tham mưu tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của các huyện, TP về tinh thần, thái độ, trách nhiệm, tư duy của cán bộ khi xem xét bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là đối với các khu vực doanh nghiệp, nông thôn. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt quan tâm tổ chức tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 30/8/2021 của BTV Tỉnh ủy.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cả về trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực