leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn).

Thời gian qua, nội dung liên quan đến GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc luôn là điều người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm quan tâm sát sao, bởi đây là hành lang pháp lý quan trọng trong quá trình bảo đảm an toàn cháy nổ tại các tòa nhà, chung cư, khu đô thị … Do đó, ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã góp phần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý về GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

 - Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm.

 - GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

 +  Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

 +  Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

 + Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

 + Tài sản được bảo hiểm;

 + Số tiền bảo hiểm;

 + Mức khấu trừ bảo hiểm;

 + Thời hạn bảo hiểm;

 + Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

 + Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; (Nội dung mới bổ sung)

 + Ngày, tháng, năm cấp GCN bảo hiểm.

 - Trường hợp cấp GCN bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 GCN bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung như trên.

 Như vậy, thay vì áp dụng mẫu GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Phụ lục I Nghị định 23/2018/NĐ-CP thì tại Nghị định 97/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế GCN này. Và một trong số những nội dung mới bổ sung là tại GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc yêu cầu tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

 Nghị định 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/12/2021./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên