Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử?

Thứ sáu, 24/12/2021 10:26
(ĐCSVN) - Bạn Phạm Trúc Diễm Nhi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hỏi: Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử gồm nội dung nào? Việc kê đơn, lộ trình thực hiện đơn thuốc điện tử?
leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn)

Tại Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử có nêu chi tiết, cụ thể giá trị pháp lý; nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và lộ trình thực hiện.

 Trong đó, Điều 3 nêu đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư này có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

 Trong khi đó Điều 2 thể hiện nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, cụ thể:

 1. Đối với người bệnh ngoại trú:

 a) Trường hợp kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú:

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;

 b) Trường hợp kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược:

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

 2. Đối với người bệnh nội trú ra viện:

 a) Trường hợp kê đơn trong phần ghi chú của Giấy ra viện: thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

 b) Trường hợp kê đơn theo mẫu đơn ngoại trú: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

 Về lộ trình thực hiện, Điều 6 Thông tư 27/2021/TT-BYT yêu cầu, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:

 1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2022.

 2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2022.

 Thông tư 27/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2022./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực