leftcenterrightdel
Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định. Ảnh MT 

Theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013), Luật cho phép người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong một số trường hợp như sau:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư về quy định quy trình tiếp công dân (Số: 04/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021), chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Trong đó, tại Điều 4, Thông tư 04/2021 có quy định rõ về việc từ chối tiếp công dân, cụ thể như sau:

Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, Thông tư 04/2021 có bổ sung điểm mới về việc từ chối tiếp công dân trong một số trường hợp. Điều này tạo nên nhiều thuận lợi hơn trong quá trình tiếp công dân. Việc từ chối những công dân có hành vi gây rối, quá khích, không đảm bảo các nội quy của trụ sở nhằm đảm bảo cho nơi tiếp công dân được trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân khác khi đến trụ sở được tiếp đón theo đúng quy định của pháp luật"./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên