Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, đã triển khai tiêm được gần 90 triệu mũi tiêm, tuy nhiên nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Nhằm chuẩn hoá việc thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế ban hành kèm theo công văn này hướng dẫn Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: H.P.T). 

Ngày 08/11/2021, Bộ Y tế có Công văn 9458/BYT-CNTT hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19. Trong đó có nội dung đáng lưu ý về việc, cơ sở y tế sẽ xác minh thông tin người tiêm, đối chiếu với thông tin trên file đính kèm và thực hiện từ chối xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 đối với một số trường hợp (được quy định tại bước 2.3, Phụ lục Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (kèm theo Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế). Cụ thể như sau:

 - Ảnh chụp phiếu khám sàng lọc nhưng không có thông tin ngày tiêm, mũi tiêm và loại vắc xin;

 - Thông tin phản ánh với chứng nhận tiêm ngược nhau về thông tin họ và tên;

 - Chỉ gửi kèm ảnh cá nhân thay vì chứng nhận tiêm chủng;

 - Sai thông tin mũi tiêm khai báo trên Cổng thông tin tiêm chủng và thông tin trên chứng nhận tiêm;

 - Thông tin ngày sinh trên chứng nhận với ngày sinh trên hệ thống không khớp nhau;

 - Giấy xác nhận chụp không có thông tin họ tên, giới tính, thời gian tiên, vắc xin;

 - Ảnh chụp giấy xác nhận nhưng lại che bớt thông tin cá nhân;

 - Ảnh chụp bị nhòe không đọc rõ chữ;

 - Thông tin ngày tiêm trên Công thông tin tiêm chủng khác với thông tin trên giấy chứng nhận thêm;

 - Toàn bộ thông tin trên chứng nhận và thông tin khai báo không trùng khớp;

 - Họ tên trên cổng nhập không đầy đủ, viết không dấu;

 - Khai báo vắc xin tiêm với thông tin chứng nhận không cùng loại;

 - Thông tin cá nhân được chỉnh sửa trên phiếu.

 Như vậy, đối chiếu với nội dung nêu trên, trường hợp công dân khai báo vắc xin tiêm với thông tin chứng nhận không cùng loại sẽ không được xét duyệt phản ánh/bị từ chối xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên