leftcenterrightdel
Các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp 

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh Bắc Kạn có 22.753 người tham gia BHXH bắt buộc; 7.151 người tham gia BHXH tự nguyện; 16.713 người tham gia BH thất nghiệp; 308.613 người tham gia BHYT, chiếm 97,23% dân số toàn tỉnh.

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, Bắc Kạn phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 97,5% dân số trở lên; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia; số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt từ 16% trở lên, tham gia BH thất nghiệp đạt từ 95% trở lên.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, do tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 gặp khó khăn chung nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, vì vậy, chỉ có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng, còn lại các chỉ tiêu khác đều chưa đạt kế hoạch và giảm số người tham gia so với năm 2019. Từ thực trạng trên, các giải pháp được thảo luận để triển khai nhiệm vụ năm 2021 tập trung vào công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia; giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp, lạm dụng, trục lợi Quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, cho rằng đây là những giải pháp có tính khả thi cao, cần được tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Để các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT năm 2021 đạt kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã ban hành. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BHXH tỉnh) xem xét đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển đối tượng để thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT. Các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện. Cùng với đó là thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các huyện, thành phố, các xã, thị trấn, các tổ chức, đoàn thể gắn với việc đánh giá thi đua, đồng thời thành lập tổ rà soát thực hiện các chỉ tiêu trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Y tế và BHXH tỉnh xem xét, cho phép các phòng khám chữa bệnh tư nhân được khám chữa bệnh BHYT nếu đủ các điều kiện theo quy định. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo như Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần có phần mềm cơ sở dữ liệu về lao động liên thông lên cơ sở dữ liệu Quốc gia để quản lý số lượng tham gia BHXH, BHYT được chặt chẽ. BHXH tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc phát triển đối tượng tham gia đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Minh Anh