leftcenterrightdel
Ông Lê Xuân Hòa – Trưởng Phòng CNTT BHXH tỉnh Bạc Liêu triển khai ứng dụng VssID. 

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phổ biến đến tất cả người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu biết đến những tiện ích khi sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên điện thoại thông minh.

BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành công văn số 758/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 về việc giao BHXH tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiên ứng dụng BHXH số – VssID; đồng thời đơn vị đã ban hành Công văn số 440/BHXH-TT&PTĐT về việc phối hợp cài đặt, sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID, qua đó trực tiếp chỉ đạo đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh tăng cường triển khai phổ biến ứng dụng VssID tới từng cá nhân đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Riêng các đơn vị có nhu cầu đăng ký cài đặt ứng dụng VssID sẽ gửi văn bản yêu cầu về BHXH tỉnh hoặc BHXH các huyện, thị xã nơi đơn vị đóng để cơ quan BHXH bố trí viên chức hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt đầu tuần, BHXH tỉnh đã tổ chức Hôi nghị triển khai cài đăt ứng dụng VssID cho toàn thể cán bô, viên chức và người lao động tại đơn vị về cài đặt và sử dụng VssID trên điên thoại mỗi cá nhân, đồng thời yêu cầu cán bộ viên chức và người lao động sẽ tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình, bạn bè và người dân cùng tải và sử dụng.

Khi tổ chức Hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT, ngành đã lồng ghép triển khai nôi dung và hướng dẫn cài đăt VssID cho từng nhân viên đại lý thu, đồng thời đề nghị mỗi nhân viên đại lý sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về viêc cài đăt ứng dụng VssID tại địa bàn mình cư trú.

Ngọc Trăm