leftcenterrightdel
Người lao động Tây Ninh nhận sổ BHXH  (Ảnh minh họa)

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh vừa ký ban hành Công văn gửi các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị về việc phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thu, phát triển người tham gia và giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2021, BHXH tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2021 với chủ đề “Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Tây Ninh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

Mục tiêu thi đua được BHXH tỉnh Tây Ninh đưa ra là phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về số người tham gia, số thu BHXH, BHTN, BHYT theo kế hoạch được giao; phấn đấu tỷ lệ nợ BHXH, BHTN, BHYT thấp hơn 0,9%. Thời gian tính thi đua trước 17h ngày 31/12/2021.

Theo nội dung thi đua, căn cứ tình hình thực tế tại từng đơn vị và diễn biến dịch bệnh Covid – 19 tại từng địa phương, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung sau: Quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị thực hiện mục tiêu đợt thi đua này, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quảphong trào thi đua tại đơn vị; Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Kế hoạch số 1670/KHBHXH ngày 17/9/2021 của BHXH tỉnh Tây Ninh về thu và phát triển người tham gia 04 tháng cuối năm 2021 để đạt các chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia và giảm nợ năm 2021.

Kết thúc phong trào thi đua nước rút, Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị trực thuộc liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng.

P.T