Theo đó, Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp: NLĐ tham gia BH thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người SDLĐ và tại thời điểm ngày 30/9/2021, NLĐ chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BH thất nghiệp của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BH thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BH thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản… trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020).

leftcenterrightdel
Anh minh hoa. Nguồn: TL.

 Phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các bộ, ngành (đối với đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Về kết quả thực hiện hỗ trợ NLĐ từ quỹ BH thất nghiệp, tính đến 18h20 ngày 13/10, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho 310.946 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp và 87.618 người dừng tham gia BH nhưng còn thời gian bảo lưu với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỷ đồng./.

Lan Anh