leftcenterrightdel
 Hội nghị công tác quản lý thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) TP Đà Nẵng 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị công tác quản lý thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH thành phố.

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH quận, huyện; Lãnh đạo Tổ Thu-Cấp sổ, thẻ-Kiểm tra thuộc BHXH quận, huyện và đội ngũ chuyên quản làm công tác quản lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Hội nghị tập trung bàn các giải pháp triển khai Kế hoạch số 319/KH-BHXH ngày 02/3/2021 về thực hiện chỉ tiêu thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 và Kế hoạch số 333/KH-BHXH ngày 05/3/2021 về khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 trên địa bàn thành phố; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ và công tác quản lý thu, phát triển đối tượng thời gian qua; tiếp tục xử lý công việc tồn đọng và rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để đề xuất, kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền.

Trên tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", các ý kiến tham gia tại Hội nghị đánh giá 02 tháng đầu năm 2021, công tác thu và phát triển đối tượng đã chủ động chủ động hơn trước thông qua việc xây dựng, tham mưu ban hành văn bản, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến tận UBND xã, phường và từng chuyên quản làm công tác quản lý thu, phát triển đối tượng ngay từ đầu năm; tham mưu triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT giải đoạn 2021-2025; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan trong công tác thu hồi nợ, tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia… Tuy nhiên, thực tế vẫn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, như: Công tác quản lý, phát triển hệ thống Đại lý thu chưa đáp ứng được yêu cầu; phát triển đối tượng tham gia nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng chưa bền vững; tình trạng đơn vị nợ dây dưa, kéo dài vẫn diễn biến phức tạp; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Anh, nhấn mạnh: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thu, phát triển đối tượng luôn là chỉ tiêu, nhiệm vụ “nóng”, trọng tâm mang tính thường xuyên, có tính quyết định đến sự phát triển của Ngành. Vì vậy, thời gian đến cần chủ động hơn nữa kể cả trong tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện; phát huy các giải pháp, sáng kiến có tính đột phá, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

 

Võ Hảo