Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam được Chính phủ giao nhằm đảm bảo các chính sách BHXH, BHTN, BHYT được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; đồng thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, lạm dụng trong thực hiện các chính sách này để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, do đó cần được thực hiện thường xuyên, sát sao.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TL. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2018 đến nay, các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thực hiện 35 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương. Qua đó giúp chính quyền các địa phương nắm bắt, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách này trên địa bàn. Qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản lý đã kịp thời chỉ đạo Sở Y tế, BHXH các tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng đột biến chi phí khám chữa bệnh BHYT; chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành BHXH Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao; đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch bệnh, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu về bao phủ, giúp nhiều người dân, người lao động được bảo vệ, thụ hưởng các chính sách an sinh một cách đầy đủ, toàn diện.../.

VT