leftcenterrightdel
BHXH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 700/BHXH-QLT về việc thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

 

Cụ thể, theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐNd ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2021, mức đóng BHYT HSSV năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

Mức thu BHYT HSSV cho những tháng còn lại của năm 2021 (đến tháng 12/2021), mức đóng 01 tháng là 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng, trong đó:

HSSV đóng: 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng x 50% = 33.525 đồng.

Ngân sách hỗ trợ: 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng x 50% = 33.525 đồng.

Mức thu BHYT HSSV cho những tháng từ tháng 01/2022 trở đi, mức đóng 01 tháng là 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng, trong đó:

HSSV đóng: 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng x 70% = 46.935 đồng.

Ngân sách hỗ trợ: 4,5% x 1.490.000 đồng/tháng x 30% = 20.115 đồng./.

 

PKT